Przecięli wstęgę na Sobieskiego

Samorządowcy z powiatu i miasta oraz posłanka Teresa Hałas uroczyście przecięli wstęgę na ul. Sobieskiego w Krasnymstawie. Jej przebudowa właśnie dobiegła końca i kierowcy od minionego czwartku mogą spokojnie korzystać z odcinka między Chmielną a Bojarczuka.

Ulica Sobieskiego została już całkowicie zmodernizowana. W poprzednich latach generalnie wyremontowano odcinek od Piłsudskiego do skrzyżowania z Chmielną i Tokarzewskiego. Kilka miesięcy temu rozpoczęły się prace na końcowym odcinku, do ul. Bojarczuka. Przedsięwzięcie kosztowało 3 167 009 zł. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie na ten cel dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 497 209 zł. Powiat i miasto dołożyły do inwestycji po równo, czyli po 834 899 zł.

Drogę uroczyście otwarto w miniony czwartek 8 grudnia. Wstęgę przecinali m.in. poseł Teresa Hałas, starosta Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, wiceburmistrz Krzysztof Sugalski, przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko, przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka.

W swoim wystąpieniu starosta podkreślił, że rozbudowa ulicy Sobieskiego to kolejna inwestycja powiatu na terenie miasta Krasnystaw. Andrzej Leńczuk zaznaczył, że zarząd i rada powiatu obecnej kadencji zrealizowały na terenie miasta takie inwestycje drogowe, jak: przebudowa ul. Kościuszki, ul. Szkolnej, ul. Tokarzewskiego oraz ul. Granicznej.

Zabierając głos poseł Teresa Hałas, pogratulowała powiatowi tej inwestycji i podkreśliła, że te przedsięwzięcia są możliwe dzięki ogromnemu wsparciu pozyskanemu z funduszy rządowych i pieniędzy z Unii Europejskiej. Podziękowała również za dobrą współpracę pomiędzy samorządem powiatu i miasta. Burmistrz Robert Kościuk wyraził ogromne zadowolenie z powodu kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej na terenie miasta i podziękował samorządowcom z powiatu.

W ramach rozbudowy drogi ul. Sobieskiego zostało wykonane wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz poszerzenie jezdni do 6,0 m na odcinku o długości 570 m. Przebudowano kanalizację burzową oraz sieć gazową i elektroenergetyczną. Zostały wykonane chodniki z kostki brukowej, jest też nowe oświetlenie uliczne, a dodatkowo powstało 76 zatok postojowych przy blokach mieszkalnych. Wykonawcą robót drogowych była firma Wodbud z Kraśnika. Nowo zmodernizowaną drogę poświęcił ksiądz Janusz Gzik proboszcz z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie, przy której powstało 11 miejsc parkingowych. (s)