Przedsiębiorcy i działkowcy zapłacą więcej

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zapłacą od czerwca co najmniej dwa razy więcej za odbiór śmieci, a w przypadku odpadów niesegregowanych stawka będzie czterokrotnie wyższa. Podwyżki te dotkną m.in. przedsiębiorców wytwarzających odpady w swoich zakładach czy też działkowców.

Chełmscy radni jednogłośnie głosowali za zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Uchwalone zmiany tj. podwyżki opłat za śmieci dotyczą jednak nieruchomości, które nie są zamieszkane, ale powstają na nich odpady komunalne. Mowa o różnych zakładach pracy, ogrodach działkowych, placówkach oświatowych, urzędach, siedzibach stowarzyszeń czy instytucji.

Słowem – o 859 chełmskich, niezamieszkałych posesjach (stan na 2021 r.), których – jak tłumaczyli urzędnicy – liczba w ciągu roku wzrosła (w 2020 r. było ich 808), a tymczasem wpływy z odbiory wytworzonych na nich śmieci spadły. Przedstawiciele ratusza przekładając radnym projekt uchwały w tej sprawie wyjaśniali, że należy urealnić stawki za pojemnik lub worek do faktycznie ponoszonych przez miasto kosztów, a zmiana tych opłat wynika z analizy danych dotyczących wzrostu kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami zarówno na etapie odbioru, transportu, jak i przetwarzania.

Samorządowcy wyjaśniają też, że podwyżka ta ma też na celu ujednolicenie stawki opłaty za określoną pojemność, niezależnie od tego, czy odpady są odbierane w workach czy w pojemnikach. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że „podwyższenie stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych ma na celu umożliwienie pokrycia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które często są wytwarzane w większych ilościach niż w gospodarstwach domowych, a także zapewnienia adekwatnego partycypowania w kosztach związanych z zagospodarowaniem tych odpadów”. Dotąd stawka opłaty za śmieci w przypadku pojemnika o pojemności 120 l wynosiła 5,50 zł, a za worek o tej pojemności 10 zł.

Teraz odbiór worka o pojemności 60 l będzie kosztował 10 zł, a worka lub pojemnika o pojemności 120 l – 20 zł. Odbiór śmieci niesegregowanych będzie czterokrotnie wyższy: za worek o pojemności 60 l – 40 zł, a za worek lub pojemnik o pojemności 120 l – 80 zł. Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie 1 czerwca br.

Radni podjęli także uchwałę dotyczącą „określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych”. Dotyczy to właścicieli nieruchomości, którzy nie dołączyli do miejskiego systemu zbiórki odpadów, a w Chełmie jest to 6 firm.

Ich właściciele, choć nie przystąpili do miejskiego systemu odbierania śmieci muszą mieć podpisane umowy z firmami uprawnionymi do odbioru odpadów (jest 5 takich firm w naszym regionie, w tym m.in. miejska spółka – MPGK Chełm). Z kolei odbiorca śmieci może regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie może on przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale.

Głównym celem podjętej przez radnych uchwały jest ograniczenie możliwości niekontrolowanego wzrostu cen za te usługi., ale też propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Przyjęta przez radnych uchwała określa górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości w Chełmie, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w następujących wysokościach: za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 200 zł brutto za 1 m sześc., a za śmieci niesegregowane 400 zł brutto za 1 m sześc. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here