Przedsiębiorcy podsumowują rok

Dwa połączone wydarzenia: Biznes Forum i doroczna gala Lubelskiego Klubu Biznesu odbędą się 8 grudnia w Filharmonii Lubelskiej pod patronatem medialnym naszej redakcji. Oprócz podsumowań działalności LKB poznamy także nowych ambasadorów tej organizacji.
Jest co podsumowywać nie tylko za ten rok. Lubelski Klub Biznesu to największa regionalna struktura tego typu w Polsce: zrzesza małe, średnie, duże firmy i instytucje z województwa lubelskiego w liczbie ponad 300 podmiotów. Misją LKB jest pomoc przedsiębiorcom osiągnąć sukces w zmieniającym się świecie poprzez stały wzrost poziomu wiedzy, innowacyjności i efektywności działania.
W ciągu 16 lat zorganizowano ponad 500 wydarzeń: wśród nich konferencje, szkolenia, spotkania branżowe, wizyty osobistości polityki i biznesu oraz sesje gospodarcze na europejską skalę. Licząc na transfer wiedzy i technologii, LKB wzmacnia relacje z ośrodkami naukowymi: zawarł umowy o współpracy m.in. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniką Lubelską, innymi uczelniami. Intensywnie rozwijane są nowe kontakty międzynarodowe Lubelskiego Klubu Biznesu, na szczeblu dyplomacji i relacji handlowych.
Biznes Forum i galowy koncert
…są okazją do spotkań dyplomatów, parlamentarzystów, reprezentantów rządu RP, samorządu lubelskiego oraz przedstawicieli biznesu, nauki, kultury. – Podczas gali uhonorujemy osoby i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju biznesu na Lubelszczyźnie oraz promocji i rozwoju Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Dla uczestników gali przygotowaliśmy ambitny program merytoryczny i artystyczny – zapewnia Urszula Jackowska, rzecznik LKB.
Głównym gościem wieczoru będzie prof. Rafał Ohme – ceniony ekspert psychologii komunikacji i zarządzania w biznesie z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS we Wrocławiu. Jest także wykładowcą zagranicznych uczelni w Pekinie oraz Kapsztadzie. Pochodzący z Lublina naukowiec zdobył uznanie jako jeden z pionierów neuronauki konsumenckiej (consumer neuroscience).
Profesor Ohme jest członkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz wiodących stowarzyszeń marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych. Od 2012 r. zasiada w zarządzie Neuromarketing Science and Business Association – organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 85 państw.
Marek Rybołowicz