Przedsiębiorcy spragnieni pomocy

Ponad 55 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach „tarczy antykryzysowej” wpłynęło już do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim. Lubelscy i świdniccy przedsiębiorcy złożyli również kilka tysięcy wniosków w urzędach pracy o udzielenie mikropożyczki. Od ubiegłego tygodnia ze zwolnienia z połowy składek ZUS mogą również skorzystać firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników.


– Do naszych placówek w województwie lubelskim wpłynęło dotychczas ponad 55 tysięcy wniosków o wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej. Najwięcej jest wniosków o zwolnienie przedsiębiorców ze składek, bo ponad 38 tysięcy. Ponad 15 tysięcy wniosków dotyczy przyznania świadczeń postojowych – poinformowała nas w ubiegły piątek Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W naszym regionie wpłynęło też prawie 1,8 tys. wniosków od płatników o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty.

ZUS wypłacił już świadczenia postojowe dla prawie 6,5 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego. Łączna kwota tych wypłat wynosi niemal 13 mln zł.

Przypomnijmy, że 18 kwietnia weszły w życie zmiany w „tarczy antykryzysowej”. Została ona rozszerzona. Na przykład wcześniej prawo do zwolnienia z całości nieopłaconych składek za marzec, kwiecień i maj miały dwie grupy przedsiębiorców. Pierwsza to osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki tylko za siebie, których przychód nie przekroczył 15 681 zł. Druga grupa to przedsiębiorcy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób.

Nowa wersja „tarczy antykryzysowej” zwalnia ze składek również firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostaje objęte 50 procent kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Obecnie ze zwolnienia ze składek korzystają też firmy założone w lutym i marcu. Do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się teraz pracowników młodocianych, czyli mających mniej niż 18 lat. Przepisy nowej wersji „tarczy” pozwalają na zwolnienie ze składek za marzec także tych przedsiębiorców, którzy już te składki opłacili.

Zmiany dotyczą też świadczeń postojowych. Przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (np. zlecenie lub o dzieło) mogą dostać świadczenie postojowe ponownie, nawet do 3 razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

Zmieniły się warunki przyznawania pierwszego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy otrzymają je teraz bez względu na osiągany przychód, pod warunkiem, że spadł on o co najmniej 15 procent i że rozpoczęli działalność przed 1 lutego. Z kolei osoby wykonujące umowy cywilnoprawne skorzystają z postojowego także, gdy zawarły umowy w lutym lub marcu. Wcześniej w ich przypadku graniczną datą był 1 lutego.

Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za okres od stycznia tego roku. To rozwiązanie dla płatników, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek w wyniku epidemii koronawirusa. Ulga dotyczy wszystkich płatników niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Już kilka tysięcy mikroprzedsiębiorców z Lublina i Świdnika wystąpiło również do urzędów pracy o udzielenie 5 tys. złotych pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności. Pożyczka, jeśli firma będzie działać po trzech miesiącach od jej udzielenia, zostanie w całości umorzona. Statystyki urzędów pracy już jednak pokazują, że pomoc dla przedsiębiorców przewidziana w tarczy antykryzysowej to za mało. W PUP w Świdniku od początku kwietnia zarejestrowało się blisko 70 nowych bezrobotnych i ich liczba na 22 kwietnia wynosiła 2435, kiedy zawsze w kwietniu, nawet w latach kryzysu, bezrobocie spadało. Bezrobotnych przybywa również w MUP w Lublinie.

Tymczasem ofert pracy jest jak na lekarstwo.

– Aktualnie jest zgłoszonych 7 ofert na 27 miejsc pracy – usłyszeliśmy w ubiegły czwartek w świdnickim zatrudniaku.

GR, JN