Przedświąteczna pomoc

Już od poniedziałku Stowarzyszenie Błonie rozpocznie wydawanie żywności z ostatniej, dobiegającej końca edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016. Wydawanie żywności będzie się odbywało w budynku przy ulicy Łabędziej 19 codziennie w godz. 10.00-14.00.
– Tak jak w poprzednim roku jeszcze przed świętami Stowarzyszenie Błonie chce wspomóc osoby, które do tej pory nie skorzystały z tego programu. Nie wszyscy też wiedzą, że od stycznia 2017 r. kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tego programu zostało znacznie rozszerzone – mówi Marzena Pieńkosz-Sapieha, prezes Fundacji, Bank Żywności w Lublinie. O pomoc mogą ubiegać się rodziny lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające odpowiednie kryteria. Ich domowy dochód nie może przekraczać 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Jednak, aby otrzymać żywność, należy wcześniej zgłosić się po skierowanie do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. (EM.K.)