Przedszkolaki u strażaków

(4 maja) W Dniu Strażaka dzieci z grupy żółwiki i żabki z Przedszkola w Urszulinie pod opieką Henryki Artymiuk i Barbary Jurko odwiedziły strażaków z tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie spotkania dzieci poznały bliżej ten trudny i niebezpieczny zawód.

Na spotkaniu strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz wypadku, dzieci dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły samochody ratowniczo – gaśnicze. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bliska wozów bojowych i sprzętu znajdującego się w nich, a wykorzystywanego do pracy podczas akcji. Dużo radości sprawiły dzieciakom pokazy umundurowania, a szczególnie możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Wielką frajdą dla maluchów było też lanie wody. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem, po którym przedszkolaki wręczyły strażakom kwiaty, a oni dzieciom elementy odblaskowe. (b)