Przedszkolny superadministrator

Powstaje Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty. Zatrudni ponad czterdzieści osób. Większość z nich stanowić będą dotychczasowi pracownicy referatu ds. finansowo-księgowych przedszkoli i poradni Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.


Na wrześniowej sesji Rady Miasta Lublin radni podjęli uchwałę powołującą nową jednostkę budżetową. Centrum obsługiwać będzie przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zapewniając im obsługę administracyjną, ekonomiczną i kadrowo-płacową. – Istnieje konieczność wzmocnienia dyrektorów przedszkoli np. w kwestii dotyczącej BHP, czy bezpieczeństwa informatycznego. W Centrum zostaną zatrudnieni odpowiedni specjaliści, którzy posłużą im wsparciem. Do dyspozycji dyrektorów przedszkoli i poradni zostanie zatrudniony także radca prawny, bo obowiązek zapewniania tym jednostkom obsługi prawnej od niedawna spoczywa na samorządach –– wyjaśnia Barbara Czołowska, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
Dotychczas obsługa ekonomiczno-administracyjna przedszkoli odbywała się w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w referacie ds. finansowo-księgowych przedszkoli i poradni. W tych placówkach nie ma zatrudnionych księgowych, sekretarek i pracowników administracyjnych, czy informatyków, – jedynie referenci lub intendenci. Teraz sprawami administracyjnymi zajmą się pracownicy Centrum. Do obowiązków nowej jednostki będzie należało także zapewnienie podlegającym jej jednostkom kompleksowej obsługi informatycznej i ułatwienie dokonywania zamówień publicznych. – Przedszkola, jako małe placówki z niewielkimi budżetami, dokonywały zakupów, stosując uproszczony tryb dokonywania zamówień publicznych. Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty będzie dokonywało zakupów na rzecz przedszkoli w trybie ogłaszania przetargów nieograniczonych dla wszystkich placówek, np. na zakup środków czystości, wyposażenia czy żywności. To usprawni pracę i spowoduje oszczędności – dodaje Barbara Czołowska.
Roczne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników nowo tworzonego Centrum oszacowane zostały na ok. 3 140 000 zł (34 etaty pracowników zatrudnionych już w referacie, 6 etatów dla nowo zatrudnionych osób na stanowiskach: radcy prawnego, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. obsługi informatycznej, ds. zamówień publicznych, ds. kadr, pracownicy MOS). Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum kształtować się będą na poziomie ok. 350 000 zł, zaś wydatki rzeczowe na poziomie ok. 200 000 zł. W przyszłości LCEAO będzie mogło objąć obsługą ekonomiczno-administracyjną także inne jednostki budżetowe oświaty . Centrum zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2018 r.(EM.K.)