Przejdziemy bez potknięć

Od co najmniej kilku lat mieszkańcy dzielnicy Kalinowszczyzna skarżyli się na pogarszający się stan schodów prowadzących od ul. Tumidajskiego do al. Andersa

Problem ten został w końcu dostrzeżony przez miejskich urzędników, którzy zlecili prace remontowe. W zakres naprawy schodów zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowania ul. Zawilcowej i al. Andersa wchodziły prace związane z: rozebraniem istniejących obrzeży na schodach oraz ustawieniem nowych, wykonaniem nowej podbudowy pod zjazdami dla wózków oraz przełożeniem istniejącej nawierzchni schodów z betonowej kostki brukowej i uzupełnieniem powierzchni nowym materiałem oraz naprawa istniejącej podbudowy – mówi Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego w lubelskim ratuszu.

Okazuje się, że do realizacji tych prac nie angażowano, jak to często bywa w przypadku drobnych lokalnych inwestycji, środków z tzw. rezerwy celowej, jaką do swoje dyspozycji ma każda rada dzielnicy. – Koszt zrealizowanej naprawy to ponad 15 tysięcy złotych. Naprawa w całości została sfinansowana ze środków budżetu miasta.

Roboty zostały zlecone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. na podstawie okresowej umowy na bieżące utrzymanie w zakresie ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym na terenie Gminy Lublin. – dodaje Olga Mazurek-Podleśna.

Marek Kościuk