Przekaż 1% dla OPP

Anna Augustyniak, sekretarz województwa lubelskiego już od pięciu lat zachęca lubelskich podatników do przekazywania jednego procenta podatku na rzecz lokalnych organizacji.

Każda osoba, która w 2017 roku uzyskała przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi złożyć PIT w 2018 roku. Odpowiedni dokument można dostarczyć drogą elektroniczną lub tradycyjnie wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Czasu nie mamy już za wiele, bo tylko do końca kwietnia. Po raz kolejny, rozliczając się z fiskusem, możemy przekazać 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego.

Zostaw procent na Lubelszczyźnie!

Od kilku lat w naszym regionie trwa akcja „Zostaw podatek na Lubelszczyźnie”. Jej wielką propagatorką jest Anna Augustyniak, sekretarz województwa lubelskiego, która zachęca lubelskich podatników do przekazywania jednego procenta podatku na rzecz lokalnych organizacji!

Składając roczne zeznanie podatkowe; od kilku lat mamy możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ten proces w żaden sposób nie obciąża podatnika, a sama czynność jest niezwykle prosta – należy w odpowiednią rubrykę na końcu formularza PIT wpisać numer KRS wybranej przez nas instytucji. Resztę zrobi za nas Urząd Skarbowy, przelewając odpowiednią kwotę na konto danej organizacji. Wspierając organizacje pożytku publicznego, nie dokładamy nic ze swojego portfela, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa – mówi Anna Augustyniak.

Sekretarz województwa lubelskiego cieszy, że z roku na rok rośnie świadomość związana z możliwością decydowania o tym, co stanie się z częścią naszego podatku. – Coraz więcej osób decyduje się przekazać 1 procent na cele dobroczynne. Pozostaje jednak duża grupa podatników, którzy nie wiedzą o takiej możliwości. Dlatego, jeśli wśród naszych bliskich i znajomych są osoby nieświadome swoich praw, zachęćmy ich do zasilenia konta organizacji pożytku publicznego z województwa lubelskiego. Nie bójmy się i nie wstydźmy się działać w słusznej sprawie! Wsparcie lokalnych organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1 procenta na ich cele statutowe, będzie nie tylko przejawem lokalnego patriotyzmu, ale przede wszystkim świadectwem naszej wrażliwości na problemy wielu grup społecznych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów, którym te instytucje na co dzień pomagają. Wystarczy odrobina dobrej woli, by wspomóc stowarzyszenia, fundacje działające lokalnie, w naszej najbliższej okolicy, pracujące społecznie na rzecz promocji zdrowia, kultury czy sportu. Przekazując 1 procent swojego podatku organizacjom pożytku publicznego z Lubelszczyzny, pomagamy ludziom, którzy często mieszkają tuż obok nas. Mamy realny wpływ na poprawę jakości życia naszej społeczności – podkreśla Anna Augustyniak.

Wydawać się może, że 1 procent to niewiele, ale pamiętajmy: każda złotówka ma znaczenie! Szacuje się, że gdyby każdy mieszkaniec województwa lubelskiego wskazał w deklaracji podatkowej numer KRS organizacji pożytku publicznego z regionu, te instytucje otrzymałyby łącznie ponad 27 milionów złotych. – To ogromna kwota, zwłaszcza dla małych organizacji, które nie mogą pozwolić sobie na wielką medialną kampanię reklamową, a które mimo wszystko prężnie i efektywnie pracują, by nam, wszystkim mieszkańcom regionu, żyło się lepiej. Razem możemy zrobić tak wiele! Zostaw podatek na Lubelszczyźnie! – apeluje Anna Augustyniak.
Na złożenie zeznania podatkowego mamy czas do 30 kwietnia.

Przekazaliśmy aż 23,63 mln!

W ubiegłym roku 462 tys. osób z województwa lubelskiego przekazało 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Średnia kwota wynosiła 51 zł, a najwyższy odpis – ponad 56 tys. zł. W sumie przekazaliśmy 23 635 553,22 zł.

Znajdź OPP i wspomóż!

Zanim wpiszemy numer KRS, upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2017 rok. Może
się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku. .
Listę organizacji pożytku publicznego z województwa lubelskiego, którym możemy przekazać 1 procent podatku, można pobrać niżej lub ze strony KPRM: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html
Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu.