Przemówili jednym głosem

Radni gminy Leśniowice jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok. Na gminne inwestycje przeznaczono 3 mln zł.

Dochody gminy Leśniowice w 2017 r. zaplanowano na nieco ponad 15 mln zł, a wydatki na 16 mln 194 tys. zł. Deficyt wyniesie 1 mln 183 tys. zł. Na inwestycje zapisano blisko 3 mln zł, z czego 2 mln zł pochłonie przebudowa dróg. W planach jest wymiana komputerów i zakup nowych oprogramowań do Urzędu Gminy Leśniowice. Inwestycja ma być dofinansowana z kasy unijnej, a wkład własny samorządu wyniesie 400 tys. zł. W planach jest też budowa kolektorów słonecznych. Przedsięwzięcie oszacowano na 3 mln zł, z czego wkład własny gminy to 450 tys. zł. Urzędnicy mają nadzieję na realizację aż sześciu projektów transgranicznych, nie generujących kosztów dla gminy. Jeden z nich zakłada doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaplanowano budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja oszacowana jest na 3 mln zł i ma być dofinansowana z unijnych funduszy. W budżecie na 2017 r. zapisano 3,6 mln zł na oświatę. Z uwagi na realizację programu 500+ na pomoc społeczną przeznaczono w tym roku rekordową kwotę – 6,1 mln zł. Budżet na 2017 r. radni gminy Leśniowice przyjęli jednogłośnie.
– To bardzo dobry budżet, przewiduje wiele inwestycji, których ostatnio zresztą w naszej gminie nie brakuje – mówi Stefan Prokop, przewodniczący Rady Gminy Leśniowice. (mo)