Przeoczenie

W gminie Kamień trzeba było na szybko zwołać sesję, żeby naprawić pewne przeoczenie urzędnika. Chodziło o stawki podatku od środków transportowych, które pozostaną jednak na poziomie ubiegłorocznym.

Na urzędnikach spoczywa duża odpowiedzialność, bo w grę wchodzą finanse publiczne, które mogą ucierpieć, gdy dojdzie do przeoczenia. Ale każdy czasem się myli. Z tego założenia wyszli także radni gminy Kamień, którzy musieli zjawić się na sesji wcześniej, niż ją planowano. Nie wypominali nikomu winy, tylko uchwalili to, co było trzeba, aby wyjść z problemowej sytuacji.

– 30 listopada ubiegłego roku Rada Gminy Kamień podjęła uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kamień na 2021 rok, ale uchwała ta przez błąd urzędnika nie została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w terminie – tłumaczył na ostatniej sesji Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Z uwagi na te okoliczności nie otrzymaliśmy terminu opublikowania tej uchwały. Musimy teraz nadać moc wsteczną uchwale, na podstawie której obowiązywały ubiegłoroczne stawki. To oznacza, że trzyprocentowe podwyżki przyjęte przez radę w listopadzie ubiegłego roku nie wejdą w życie w 2021 roku. Przez to nie wpłynie do budżetu gminy tysiąc dwadzieścia osiem złotych.

Radni uchylili uchwałę z listopada ub.r. Obowiązują teraz stawki podatku od środków transportowych, które były w 2020 r. Niedopatrzenie urzędnika (przeprowadzono z nim rozmowę dyscyplinującą) w praktyce powoduje, że kilku przedsiębiorców w gminie, bo tylko tylu płaci wspomniany podatek, uniknie w tym roku wyższych stawek. Ale w przyszłym roku opłaty te z pewnością wzrosną. Podczas sesji uchwalono jeszcze zmiany budżetowe i przedłużono umowę najmu na jeden z gminnych lokali. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here