Przeprowadzka u Vetterów

Ponad stuletni budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia A. i J. Vetterów przejdzie gruntowny remont

Ponad stuletni budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia A. i J. Vetterów doczeka się gruntownego remontu. Na czas prac budowlanych uczniowie przeniosą się do trzech różnych budynków. Zakończenie remontu planowane jest na wrzesień 2019 roku.

Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie prac budowlanych w gmachu szkoły przy ul. Bernardyńskiej. Jeśli uda się wybrać wykonawcę w pierwszym terminie, to opuszczenie budynku przez uczniów planowane jest na 26 marca br., a szkołę przez półtora roku czekają zmiany w organizacji nauki. Ponieważ w Lublinie nie ma tak dużego budynku, który pomieściłby wszystkich 798 uczniów „ekonomika”, szykuje się trochę zamieszania.

Rozdzielenie

– Uczniowie XVI liceum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, będą korzystać z obiektu Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego, przy ulicy Narutowicza. Uczniowie Technikum Ekonomicznego będą kształcić się w Zespole Szkół nr 11 przy ulicy Farbiarskiej oraz w wynajętych pomieszczeniach Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Królewskiej – informuje Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
W szkole muzycznej lekcje uczniów XVI Liceum będą zaczynały się o godz. 8.00 i kończyły najpóźniej o godz. 14.30, ponieważ uczniowie szkoły muzycznej zajmują budynek dopiero po południu. – Z kolei na ulicy Farbiarskiej otrzymaliśmy cały parter budynku, gdzie wprowadzi się osiem oddziałów Technikum Ekonomicznego. Będą to uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik hotelarstwa – wyjaśnia Marzenna Modrzewska-Michalczyk, dyrektor ZSE. – W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Królewskiej możliwość nauki od rana mamy tylko w trzech salach. Dopiero od godziny 12.00 będziemy mieli cały budynek do dyspozycji, w związku z tym lekcje przewidujemy do godziny 18.00. Chcemy ten plan oczywiście, w miarę możliwości skrócić. Zmiana może nastąpić po zakończeniu nauki obecnych maturzystów z XVI LO wtedy część uczniów z Królewskiej, uczących się w zawodzie techniki informatyk i technik turystyki, mogłaby przenieść się na Farbiarską – dodaje pani dyrektor.
Zajęcia sportowe uczniowie będą mieli w różnych obiektach. – Razem z Wydziałem Sportu przygotowujemy stosowną ofertę dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Na pewno częściowo będą korzystać z sal w pobliskich szkołach, ale dyrektor Wydziału Sportu pracuje nad tym, by wykorzystać także miejskie obiekty sportowe: stadion lekkoatletyczny czy pływalnię przy Al. Zygmuntowskich – informuje Ewa Dumkiewicz-Sprawka.
– Planowany remont nie będzie miał najmniejszego wpływu na poziom nauczania i sposób prowadzenia zajęć, jedynie wydłużyć mogą się godziny nauki dla uczniów korzystających z budynku ZDZ na Królewskiej – mówi Marzenna Modrzewska-Michalczyk, dyrektor ZSE.

Remont aż za 6 mln zł!

Dla szkoły, która przy Bernardyńskiej funkcjonuje 112 lat, remont to ogromna szansa na poprawę warunków nauki.
– Remont szkoły jest konieczny. Zmian wymaga infrastruktura dotycząca kanalizacji – mamy za mało toalet, szczególnie dla chłopców, a żeliwne rury w łazienkach są stare i spękane. Kapitalnego remontu wymaga również instalacja elektryczna, bo jest ona aluminiowa, przestarzała. Ponieważ nie można przeciążać przewodów elektrycznych, od kilku lat nie możemy np. prowadzić w szkole dziennika elektronicznego, tak ułatwiającego pracę nauczycielom – wyjaśnia dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk. – Jest także potrzeba remontu części dachu. Będziemy również modernizować górną salę gimnastyczną i przebudowywać wyjścia ewakuacyjne – dodaje pani dyrektor. Wyremontowana zostanie również sala gimnastyczna, wymienione mają być drzwi w klasach, okna i parkiety.
Obecnie szkolny budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc uczniowie na wózkach inwalidzkich w ogóle nie mogli dostać się do budynku szkoły. – Po remoncie będzie to możliwe i mamy nadzieję, że również ci uczniowie będą mogli właśnie w naszej szkole rozwijać swoje zainteresowania zawodowe – mówi dyrektor. W ramach remontu zaplanowane jest też uporządkowanie terenu wokół szkoły. Bez zmian pozostanie za to historyczna bryła budynku, który jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Szacunkowy koszt prac wyniesie aż 6 milionów złotych.

Przejdź na zawodowstwo

Po planowanym remoncie szkoła zyska nowe wyposażenie dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską: „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła, jutro sukces”. Placówka kupi m.in. ponad 30 komputerów z drukarkami, rzutnikami i innym wyposażeniem do pracowni komputerowych. W ramach własnych środków ZSE chce dostosować obecną pracownię hotelarską do nowoczesnych wymagań. – Będzie to trójdzielna pracownia zlokalizowana w jednym kompleksie. Teraz mamy trzy oddzielne sale do nauki zawodu technik hotelarstwa, a docelowo powstanie nowoczesny pokój hotelowy i dwa pomieszczenia z częścią restauracyjną i recepcyjną. Choć nie kształcimy kucharzy i kelnerów, to w ramach obsługi hotelarskiej mamy naukę przygotowania śniadania – wyjaśnia pani dyrektor. Szkoła cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. W tamtym roku ze względu na liczne zainteresowanie otworzono np. drugi oddział na kierunku technik hotelarstwa. W pierwszym naborze było ponad 70 chętnych na 32 miejsca. – Na naszych absolwentów czeka praca w różnych miejscach UE. Młodzież na zakończenie nauki otrzymuje europassy, ten dokument umożliwia podjęcie pracy w różnych krajach Unii.
Od lat współpracujemy z wieloma lubelskimi hotelami o wysokich standardach. W ramach programu Erasmus już od ośmiu lat nasza młodzież wyjeżdża na miesięczne staże zagraniczne na Majorkę, do Montpellier we Francji i do Drezna w Niemczech. Uczymy języka angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego – dodaje pani dyrektor. Szkoła jako pierwsza w naszym województwie zaczęła przyjmować uczniów z Ukrainy – w tej chwili jest ich 29. O nadchodzących zmianach dyrektor poinformowała kandydatów i uczniów podczas Dni Otwartych, 23 lutego. Remont zakończy się przed wrześniem 2019, tak, by uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowych warunkach.
Emilia Kalwińska

Patronujący placówce lubelscy przemysłowcy, ewangelicy i filantropi – bracia August i Juliusz Vetterowie, od początku zaangażowani byli w powstanie szkoły pod nazwą Szkoła Niedzielno-Handlowa. Początkowo przeznaczona była dla męskich terminatorów kupieckich, a nauka trwała w niej 4 lata. Szybko okazało się, że założona w 1866 roku szkoła powinna mieć swój własny budynek. Piękny neogotycki gmach, zaprojektowany przez warszawskich architektów, stanął przy ul. Bernardyńskiej już 5 września 1906 roku. Środki na budowę zbierało Towarzystwo Pomocy dla Szkoły Handlowej przy Zgromadzeniu Kupców Miasta Lublina. Niezwykle hojną darowizną wsparł ją również młodszy z braci, Juliusz Vetter , któremu mocno zależało na kształceniu młodych ludzi. Ich zaangażowanie zostało docenione. W 1927 roku Zgromadzenie Kupców Miasta Lublina uchwaliło, by szkole nadać imię jej zasłużonych współtwórców i opiekunów. W 1928 roku Minister Oświaty nadał jej nazwę Gimnazjum Męskie im. A. i J. Vetterów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here