Przerośnięta stopa

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec lutego br. najwyższe w województwie lubelskim stopy bezrobocia były w powiatach hrubieszowskim (16,7 proc.) oraz chełmskim (16,4 proc.). Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie tłumaczy, że ostatnio wcale nie rejestrowała się aż tak ogromna liczba bezrobotnych, a poziom bezrobocia podskoczył w statystykach GUS po aktualizacji danych dotyczących pracujących w rolnictwie na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r.

Stopa bezrobocia to udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Do aktywnych zawodowo zaliczamy: pracujących poza rolnictwem indywidualnym, pracujących w rolnictwie indywidualnym oraz osoby bezrobotne. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie w lutym 2023 r. najwyższa w województwie lubelskim stopa bezrobocia była w powiatach: hrubieszowskim (16,7 proc.), chełmskim (16,4 proc.) oraz włodawskim (16,2 proc.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego br. w woj. lubelskim ukształtowała się na poziomie 8,4 proc., a w samym Chełmie wynosiła 9,9 proc. Przedstawiony przez urząd statystyczny wskaźnik bezrobocia dla powiatu chełmskiego jest bardzo wysoki (zbliżony do poziomu sprzed 8 lat), ale pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie mówią, że nie rejestrowała się ostatnio aż tak ogromna liczba osób bezrobotnych.

– Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne jest ciągle na zbliżonym poziomie – mówi Barbara Gil, dyrektor PUP w Chełmie. – Te wysokie wskaźniki wynikają z faktu, że Główny Urząd Statystyczny dokonał korekty poziomu bezrobocia po tym, jak przeprowadzono spis rolny. Faktycznie nie rejestruje się u nas aż tak ogromna liczba osób.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski, województw i powiatów za okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 roku. Rewizja stopy bezrobocia uwzględnia aktualizację danych dotyczących: pracujących poza rolnictwem indywidualnym oraz pracujących w rolnictwie indywidualnym. W komunikacie GUS czytamy: „Na zmiany wartości stopy bezrobocia zasadniczy wpływ miała aktualizacja danych o pracujących w rolnictwie na podstawie przeprowadzonego w 2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego…”. Efekt jest taki, że w grudniu 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie chełmskim przed korektą GUS wynosiła 11 proc. a po korekcie aż 17,5 proc.

Z danych chełmskiego PUP wynika, że na koniec stycznia br. w ewidencji zarejestrowanych było 5336 osób bezrobotnych (z powiatu chełmskiego – 3192; z miasta Chełm – 2144). Na koniec lutego bezrobotnych było mniej, bo 5216 (z powiatu chełmskiego – 3101, z miasta Chełm – 2115). Z kolei na koniec marca br. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie zarejestrowanych było 4848 osób bezrobotnych (z powiatu chełmskiego – 2855; z miasta Chełm – 1993). W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 368 osób tj. 7,1 proc. (w powiecie o 246; w mieście Chełm – o 122 osoby). (mo)