Przeszkody przed szkołą

Na wysokie krawężniki przy Szkole Podstawowej nr 43 na ul. Śliwińskiego narzekają rodzice uczniów tej placówki. Uczą się tam też dzieci niepełnosprawne. Zdaniem interweniujących problemem nikt się nie interesuje od lat.


Chodzi o dwa przejścia dla pieszych – jedno na ul. Szpinalskiego, przed głównym wejściem do szkoły oraz drugie na ul. Śliwińskiego, przy bocznej furtce. Problem jest poważny, ponieważ placówka od wielu lat prowadzi klasy integracyjne i tym samym uczęszczają do niej także uczniowie z niepełnosprawnościami. Dla nich taki wysoki krawężnik może stanowić barierę niemożliwą do pokonania bez pomocy opiekunów.

Sprawą postaramy się zainteresować Zarząd Dróg i Mostów, gdyż miasto przejęło w ostatnich latach obie ulice od Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów. Problem jest jednak poważniejszy, ponieważ dotyczy także innych przejść usytuowanych na tych ulicach.

Dodatkowo brakuje także niezbędnego oznakowania pionowego, a przy ul. Śliwińskiego drobnej poprawy wymaga także chodnik. Być może jednak uda się miastu kompleksowo wykonać potrzebne prace jeszcze w tym roku.

Marek Kościuk