Przewodnicząca odwraca kota ogonem

Choć wniosków pokontrolnych jeszcze nie ma, winnych nie wskazano, a stwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w części sięgają czasów byłego wójta Andrzeja Mazura, przewodnicząca Rady Gminy Sawin Joanna Rzepecka już zdążyła całą winą za bałagan w gminnych finansach publicznie obarczyć obecnego wójta, Dariusza Ćwira…

Szanse na zgodę w Radzie Gminy Sawin i współpracę opozycji z wójtem Dariuszem Ćwirem od początku kadencji są marne. Po ostatnim wystąpieniu przewodniczącej rady Joanny Rzepeckiej, która – na łamach jednego z tygodników – całą odpowiedzialność za stwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w dokumentach finansowych zrzuciła na obecnego wójta, zmalały niemal do zera.
RIO przeprowadziła kompleksową kontrolę czteroletnią. Kontrolerzy pod lupę wzięli wszystkie dokumenty finansowe od 15 maja 2013 do końca 2016 roku, a więc za okres, kiedy wójtem gminy Sawin był też Andrzej Mazur. Odczytanie protokołu, w obecności m.in. wójta Ćwira, skarbnik gminy Agnieszki Nowosad, radcy prawnego Piotra Mroczkowskiego, przewodniczącej Rzepeckiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej Błażeja Jasińskiego trwało blisko dwie godziny. RIO w trakcie kontroli stwierdziło szereg nieprawidłowości, sięgających jeszcze czasów wójta Mazura. Do dziś nie została zaksięgowana wystawiona w 2009 roku nota księgowa, opiewająca na ponad 1 mln zł. O pieniądze te upominała się spółka „Haller”, która rozpoczęła, ale nie dokończyła budowy zbiornika „Niwa”. Umowa z gminą została zerwana. Co istotne, wcześniejsza czteroletnia kontrola RIO, za lata 2009-2013, tej noty nie wykazała… RIO w trakcie kontroli wytknęła nieściągnięte należności w wysokości 72 tys. zł. Sprawa dotyczy poprzednika wójta Ćwira.

Po poprzedniej kontroli ówczesny wójt Andrzej Mazur złożył oświadczenie, że urzędnicy wykonali zalecenia pokontrolne, ale jak się okazało, nie zostały one zrealizowane. Ciekawostką jest też fakt, że od 2009 roku nie były zamykane księgi rachunkowe, choć przepisy jasno mówią, że skarbnicy mają na to czas do połowy lipca kolejnego roku, po zatwierdzeniu przez radę ostatecznego sprawozdania finansowego. Maria Błaszczuk, która przez wiele lat pełniła funkcję skarbnika, księgowała też w jednostkach podległych gminie, m.in. w GOPS, co można uznać za konflikt interesów. – Tego typu praktyki w samorządach mogą budzić wątpliwości i moim zdaniem takich rozwiązań winno się unikać – ocenia mecenas Piotr Mroczkowski. – Skoro takie rozwiązanie miało miejsce, to z pewnością wynikało z jakiejś potrzeby, jakkolwiek jeszcze niewykazanej.
I choć na wnioski pokontrolne oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za powstały w dokumentacji finansowej gminy Sawin bałagan trzeba jeszcze poczekać około 2 miesięcy, przewodnicząca Rzepecka już wydała wyrok na wójta Dariusza Ćwira i jego najbliższych współpracowników. Według niej, co oznajmiła publicznie, obecny wójt nie panuje nad gminnymi finansami i ponosi pełną odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości. Czy to rewanż Rzepeckiej za utratę pracy w szkole?

– Wypowiedź przewodniczącej rady jest tendencyjna. W protokole z kontroli RIO zawarto wiele rzeczy, których w żaden sposób nie da się nam przypisać – mówi skarbnik Agnieszka Nowosad. – Ewidentnie dotyczą poprzedniej ekipy. Przypomnę, że od 2009 roku nie są zamykane księgi rachunkowe, czyli w każdej chwili można do nich zajrzeć i dokonać zmian. Za 2015 rok zamknęliśmy je w trakcie kontroli. Niezaksięgowana nota także obciąża byłego wójta Mazura i byłą skarbnik Marię Błaszczuk, choć przewodnicząca uważa inaczej. Zaksięguję ją teraz. Poprzednicy pozostawili po sobie istny bałagan.
Zdaniem radcy prawnego Piotra Mroczkowskiego, obsługującego gminę Sawin, istnieją też nieprawidłowości stwierdzone przez RIO, które swoim początkiem sięgają wcześniejszych lat i zachodziły w poprzednich okresach kontrolnych. – Kontrola przypada na okres działania wójta Dariusza Ćwira i można powiedzieć, że jest on też w części spadkobiercą tych nieprawidłowości, a jaką – i czy w ogóle – ponosi winę, oceni RIO – uważa mecenas. – Nie twierdzę, że wszystkie nieprawidłowości powstały za poprzednika. Należy jednak zachować obiektywizm i jeśli błędy popełnia obecna ekipa, to zgodzę się, należy o tym również mówić.
Wójtowi Ćwirowi i skarbnik Nowosad spędza sen z powiek jeszcze jedna sprawa. – Zastanawiamy się, jak to jest, że zanim przyjdzie do urzędu jakiekolwiek oficjalne pismo z RIO, wcześniej dostajemy telefon od różnych osób z informacją o nieprawidłowościach – twierdzi skarbnik. – Kontrolerów z RIO obowiązuje przecież tajemnica skarbowa, zatem skąd te informacje wychodzą? Dlaczego Izba od 13 lat nie skontrolowała Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie i nie chce sprawdzić dokumentów związanych z budową zbiornika „Niwa” przez firmę „Haller”, mimo wniosków ze strony wójta? – docieka Agnieszka Nowosad.
Zastanawiające jest, co powie przewodnicząca Rzepecka, gdy zapadnie prawomocny wyrok w sądowej sprawie „Haller” kontra gmina Sawin. Czy winą za ewentualną przegraną obarczy również Dariusza Ćwira. Przypomnijmy, że w pierwszej instancji wygrała katowicka spółka. Sąd przyznał jej odszkodowanie w wysokości ponad 4 mln zł… (ptr)