Przewodniczący zarobi ciut mniej

Zmniejszy się dieta przewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego Witolda Boruczenko. A wszystko dlatego, że w ostatnim czasie w powiecie ubyło mieszkańców.

Ostatnie podwyżki diet, które miały miejsce w listopadzie 2021 roku, wywołały olbrzymie kontrowersje. Powiatowi radni przyznali sobie diety z górnej półki. Najbardziej skorzystał na tym przewodniczący rady Witold Boruczenko, któremu ryczałt wzrósł o ponad 1 300 zł. Przed podwyżką zarabiał 1 879 zł, zaś po jej otrzymaniu – 3 221 zł.

Przypomnijmy, od 1 listopada 2021 r. zmieniła się podstawa do obliczenia wysokości diet. Jest to 2,4-krotność kwoty bazowej, która wynosi 1 789,42 zł. Łatwo zatem policzyć, że maksymalna dieta to 4 294,60 zł. W powiatach, gdzie liczba ludności mieści się w przedziale 60 tys. – 120 tys., najwyższa dieta nie może jednak przekroczyć 85 proc. kwoty maksymalnej i wynosi 3 650,42 zł. Boruczenko dostał 75 proc. maksymalnej diety.

Ponieważ z ostatnich wyliczeń GUS wynika, że liczba mieszkańców w powiecie krasnostawskim spadła poniżej 60 tys. zł, to zgodnie z przepisami wysokość diety radnego nie może przekraczać 70 proc. kwoty maksymalnej. Radni na piątkowej sesji byli więc zmuszeni dostosować wysokość diety przewodniczącego do aktualnych przepisów. Witold Boruczenko i tak dostał „maksa”, bo radni przyznali mu całość diety, jaka przysługuje radnym w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. Jego wynagrodzenie, w porównaniu do wcześniejszego, zmniejszyło się o 5 procent i wynosi 3 006 zł. (s)