Przy cmentarzu rządzą ciemności

Przejście do cmentarza przez ul. Walecznych, mimo interwencji radnych, wciąż będzie nieoświetlone

Miejscy radni apelowali o poprawę oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych przy cmentarzu na ul. Walecznych. – To sprawa PGE Dystrybucja S.A. – odpowiedział im wiceprezydent Artur Szymczyk.


Pierwszą prośbę w tej kwestii skierował do ratusza radny Stanisław Brzozowski (Prawo i Sprawiedliwość). Wnosił o zamontowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej przy wyjściu z cmentarza na ulicę oraz położenie wzdłuż krawężników na dojściach do przejścia specjalnych płytek dla osób niewidomych.

W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta przekazał radnemu, że istniejące przy tej drodze oświetlenie nie należy do miasta, ale do spółki PGE Dystrybucja S. A. i w związku z tym miasto nie zamierza zlecać montażu dodatkowej lampy. – Miasto aktualnie dąży do jednoznacznego rozgraniczenia stanu własności urządzeń oświetleniowych na terenie Lublina. Tym samym postulat pana radnego należy uznać za niezgodny z polityką miasta w zakresie oświetlenia – odpisał Artur Szymczyk.

Wkrótce potem podobną prośbę o poprawę oświetlenia tego miejsca skierował radny Bartosz Margul z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. – Na ul. Walecznych prąd przesyłany jest napowietrznie, a w związku z tym umieszczenie i podłączenie dodatkowej latarni powinno być relatywnie tanie i możliwe do zrealizowania bez zmiany budżetu miasta – stwierdził radny Margul.

Także jego wniosek spotkał się jednak z odmową. – Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym zlecenia prac projektowych, zdobycia wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz zabezpieczenia finansowego w miejskim budżecie. Aktualna uchwała budżetowa nie przewiduje realizacji postulowanego zadania – stwierdził Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta.

Jedynym pocieszeniem dla pieszych jest fakt, że po ponownej interwencji radnego Stanisława Brzozowskiego (PiS) w sprawie umieszczenia na dojściach do przejścia specjalnych żółtych płytek z wypustkami magistrat zdecydował się zlecić ich montaż. – Płyty ostrzegawcze zostaną zamontowane przy wskazanym w interpelacji przejściu dla pieszych na ul. Walecznych – obiecał Artur Szymczyk.

Marek Kościuk