Przy Maszynowej pozostanie „Dwudziestka”

Przy ulicy Maszynowej pozostanie filia SP nr 27 im. im. Marii Montessori

Wyniki tegorocznego naboru do lubelskich podstawówek wskazują, że przymiarki do utworzenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori przy ul. Maszynowej odrębnej placówki, trzeba odłożyć na przyszłość.


W budynku przy Maszynowej 2 przed laty działała Szkoła Podstawowa nr 36, a następnie Gimnazjum nr 17. Po ostatniej reformie edukacji i likwidacji gimnazjów, budynek został włączony w struktury SP nr 27, która teraz działa w dwóch oddalonych od siebie o kilkaset metrów obiektach – głównym przy Kresowej 7 i właśnie Maszynowej 2.

Przed rokiem pojawiły się głosy, by w tym przy Maszynowej ponownie utworzyć odrębną podstawówkę, bo do SP nr 27 już uczęszcza ok. 900 dzieci, a w najbliższych latach w tym rejonie powstanie wiele nowych mieszkań – budowę bloków komunalnych przy ul. Kresowej planuje miasto, a przy ul. Gospodarczej bloki chce stawiać deweloper. – W przyszłym roku szkolnym zostanie przeanalizowana liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 27 i wyniki naboru, wówczas podejmiemy decyzję odnośnie lokalizacji i organizacji tej szkoły – mówiła przed rokiem Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin.

Jakie wnioski płyną z przeprowadzonej analizy? – Liczba dzieci siedmioletnich zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 27 wynosi 74, a podczas tegorocznej rekrutacji do szkoły zgłosiło się zaledwie 30 uczniów z obwodu. Powyższe dane, dotyczące liczby dzieci oraz wyniku tegorocznej rekrutacji, wskazują na brak podstaw do rozważania możliwości utworzenia dodatkowej szkoły w budynku przy ul. Maszynowej 2. W Szkole Podstawowej nr 27 na rok szkolny 2021/2022 zaplanowano utworzenie dwóch ogólnych oddziałów klasy pierwszej. Dodatkowo powstaną też oddziały kształcące metodą Montessori – wyjaśnia Izolda Boguta z lubelskiego Ratusza. Marek Kościuk