Przypomnieć ogrom cierpienia polskiego narodu

Pomnik Ofiar Komunizmu stanie na placu Izaaka Singera

Decyzję o wzniesieniu w Lublinie takiego monumentu podjęła Rada Miasta Lublin w 2016 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu (SKBPOK). Bezpośrednim pomysłodawcą jego powstania był zaś Bronisław Wardawy, działacz kolejarskiej „Solidarności” w czasach PRL.


W kolejnym roku zarejestrowano stowarzyszenie, co umożliwia m. in. komitetowi budowy pomnika prowadzenie zbiórki na ten cel. W roku ubiegłym rada miasta uzupełniła wcześniej przyjętą uchwałę o lokalizację pomnika. Od tego czasu wiadomo, że ma on stanąć w miejscu symbolicznym – na placu Izaaka Singera, gdzie w czasach Polski ludowej stał duży obelisk Bolesława Bieruta, pierwszego komunistycznego przywódcy Polski, odpowiedzialnego za wiele zbrodni.

Głównymi celami budowy nowego obelisku na mapie Lublina jest „przekazanie następnym pokoleniom prawdy historycznej na temat ogromu ofiar komunistycznego systemu totalitarnego, oddanie ogromu martyrologii narodu polskiego jaka miała miejsce w latach 1917-1989, wyrównanie istniejącej dysproporcji w porównaniu upamiętnienia ofiar niemieckiego nazizmu w stosunku do ofiar sowieckiego komunizmu, wyróżnienie Lublina i Lubelszczyzny jako terenów, które szczególnie ucierpiały od komunistycznych oprawców w porównaniu z innymi regionami kraju oraz symboliczne rozliczenie tragicznego rozdziału naszej najnowszej historii i zadośćuczynienie ofiarom komunistycznych zbrodni.”

Obecnie społeczny komitet budowy pomnika wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków prowadzi konkurs na powstanie projektu pomnika. Jego koszt to ok. 50 tysięcy złotych, z czego 40 tysięcy stanowi pozyskana dotacja z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju”, a 10 tysięcy zł stanowi wkład własny stowarzyszenia (w dalszym ciągu trwa zbiórka).

Kiedy projekt ten może doczekać się faktycznej realizacji? – Do końca roku 2019 procedura konkursowa musi zostać zakończona i z marszu powinniśmy przejść do realizacji projektu wybranego przez komisję konkursową, ponieważ zwycięzca konkursu będzie jednocześnie wykonawcą pomnika. Tak stanowi regulamin konkursu – informuje Stanisław Brzozowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu i zarazem miejski radny PiS.

Koszt budowy pomnika wraz z aranżacją najbliższego otoczenia ma zamknąć się w kwocie 300 tysięcy euro, co daje sumę ok. 1,3 miliona złotych. Część środków na jego budowę stowarzyszenie chce pozyskać z kolejnej edycji programu „Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju”, a część, stanowiącą wkład własny, zebrać z datków darczyńców. Celem jest odsłonięcie gotowego pomnika już w przyszłym roku. Patronat medialny nad jego powstaniem sprawuje „Nowy Tydzień” oraz lubelski oddział TVP3.

Marek Kościuk