Przypomnieli tragedię poetki

Recytatorzy z I LO w Krasnymstawie, Julia Łusiak i Jakub Bielawski, wzięli udział w ogólnopolskim konkursie recytatorsko – krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Etap wojewódzki konkursu odbył się w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. Wydarzenie przybliża uczniom poezję młodej dziewczyny z Lublina, która w czasie II wojny światowej została aresztowana i wywieziona do obozu w Ravensbruck, gdzie zginęła w zbiorowej egzekucji (18 kwietnia 1942 roku).

Poezja Grażyny Chrostowskiej to bardzo trudna, lecz wielce wzruszająca twórczość. Uczniowie I LO wykazali się niezwykłą wrażliwością na słowo poetyckie i chociaż nie sięgnęli po najwyższe laury, planują wziąć udział w kolejnej edycji konkursu. (k)