Przypomnij zapomnianych bohaterów

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Piszesz? Rysujesz? Robisz prezentacje multimedialne? Chodzisz do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Interesujesz się historią najnowszą? Ten konkurs jest dla ciebie!


Uczestnicy mogą przygotować prace o Żołnierzach Wyklętych w jednej z trzech kategorii: pisemna (np. esej lub wspomnienie kombatanta), plastyczna lub multimedialna. Rywalizacja będzie przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W każdej z dwóch kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznane zostaną nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.

Termin nadsyłania prac na adres organizatora – Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, z dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, mija 31 stycznia 2020 roku. Wyniki będą ogłoszone 1 marca 2020 roku na stronie konkursu: http://konkurswykleci.pl. Tam też będzie podana informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji im. Kazimierza Wielkiego: www.fkw.edu.pl. Konkurs od lat cieszy się dobrą renomą. Biorą w nim udział uczniowie z całego kraju. Jego dodatkowym atutem jest fakt, że konkursowe prace często przypominają zapomnianych bohaterów, o których pamięć trwała jedynie w kręgu rodzinnym lub lokalnym. Teraz dowiadują się o nich inni, a na światło dzienne wypływają niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne, co wzbogaca naszą wiedzę o żołnierzach drugiej konspiracji.

Przypomnijmy, że Żołnierzami Wyklętymi (sformułowanie stworzone przez Leszka Żebrowskiego w 1993 r., użyte po raz pierwszy w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim) nazywamy uczestników ruchu partyzanckiego w latach 1944–1963, którzy, jak głosi preambuła do ustawy ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, „z bronią w ręku, jak i inny sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Joanna Dudziak