Przysięga pierwszaków, mianowanie kadetów

Dzień 26 października 2017r. był niezwykle ważny dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Młodzież z klas realizujących innowacje pedagogiczne: topografia wojskowa, edukacja leśna oraz edukacja strażacka złożyła ślubowanie.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: wiceprezydent Stanisław Mościcki, Starszy Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Ewa Lik – Matuła, pułkownik Eugeniusz Praczuk, który przybył z Oławy oraz kapitan Franciszek Golik. W ślubowaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Jednostki Wojskowej w Żaganiu, Nadleśnictwa Chełm oraz Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę, natomiast uczniowie klasy drugiej mundurowej zostali mianowani na stopień kadeta. Tego uroczystego aktu dokonał major Eugeniusz Puzio Dowódca Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Młodzież otrzymała pamiątkowe certyfikaty z rąk zaproszonych gości. Jarosław Gwardiak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm uhonorował uczniów z klasy edukacja leśna, natomiast przyszłych strażaków – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 – Sławomir Koziej.
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Zarówno dla uczniów, jak i rodziców oraz zaproszonych gości ślubowanie klas mundurowych okazało się być niezapomnianym wydarzeniem.