Przysięga słuchaczy Legii Akademickiej

Rotę przysięgi wojskowej wypowiedzieli na terenie koszar 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego uczestnicy programu Legia Akademicka.

Przysięga była zwieńczeniem trzytygodniowego szkolenia, przeprowadzonego pod okiem instruktorów chełmskiej jednostki wojskowej. Program ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka” realizuje od 2017 roku ministerstwo obrony narodowej w porozumieniu z ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministerstwem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów, jak również praktyczne – w wyznaczonej jednostce. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele chełmskiego ratusza, służb mundurowych, duchowieństwa, żołnierze i ich rodziny. (opr. mo, fot. UM Chełm)