Przyszłość należy do nich

W środę, 11 maja w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Dyplomy odebrało 51 doktorów i 5 doktorów habilitowanych.
– Cieszę się z tak licznej liczby doktorów i prac habilitacyjnych, które powstały w ostatnich latach. To do państwa, młodych naukowców, będzie należał rozwój, osiągnięcia, nowe metody leczenia i odkrycie tego, co pozostaje w sferze tajemnicy – powiedział podczas uroczystości prof. dr hab. Andrzej Drop, rektor UM.
Przyznanie promocji doktorskich poprzedziło ślubowanie w języku łacińskim przyjęte przez prof. dr. hab. Ryszarda Maciejewskiego, dziekana I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym.
Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: Małgorzata Sikorska z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie, Marcin Pasiarski z Kliniki Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Sławomir Woźniak z III Katedry i Kliniki Ginekologii UM w Lublinie, Anna Belcarz z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie, Tomasz Plech z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej UM w Lublinie.
Oprawą muzyczną uroczystości zajął się Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej.MG