Przyszłościowe studia na UMCS

Dwa kierunki prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, tj. Produkcja medialna oraz Społeczeństwo informacyjne, zostały nagrodzone certyfikatem akredytacyjnym przyznanym w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 marca 2020 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.


Nagrodę dla „Produkcji medialnej” odebrały prof. dr hab. Iwona Hofman oraz dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS, zaś certyfikat dla „Społeczeństwa informacyjnego” wręczono dr. hab. Wojciechowi Ziętarze, prof. UMCS oraz dr. Katarzynie Kuć-Czajkowskiej.

Podczas tej uroczystości kierunek „Produkcja medialna” wyróżniony został także Certyfikatem Nadzwyczajnym „Lidera jakości Kształcenia”. Jest on przyznawany tym kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

W wydarzeniu uczestniczyli rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich zarówno publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki bądź specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników konkursu ocenia jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here