Przywracają pamięć

Obiekty przed i po konserwacji

Monety, zegarki, spinki, okulary i mnóstwo innych artefaktów znalezionych na terenie hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze zostało poddanych gruntownej konserwacji. Część z nich będzie eksponatami muzeum, które ma powstać w dawnym miejscu kaźni.

– Muzeum na Majdanku poddało konserwacji kolejną grupę reliktów znalezionych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze – mówi Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzecznik Państwowego Muzeum na Majdanku. – Część prac zlecono Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która przeprowadziła konserwację 456 metalowych muzealiów. Wśród nich przeważały przedmioty osobistego użytku, takie jak okulary, sztućce, klucze, naparstki, fragmenty zegarków, spinki i wsuwki do włosów. Konserwacja objęła także fragmenty opakowań, elementy odzieży oraz nieśmiertelniki, pierścionki czy zamknięcie walizki. Przedmioty oczyszczono z ziemi i rdzy, uczytelniono znajdujące się na nich barwne nadruki, a także zabezpieczono je przed powtórną korozją. Kolejne 463 przedmioty – m.in. monety, okulary, buteleczki po perfumach i lekarstwach, grzebyczki do podpinania włosów, grzebienie, lusterka czy koraliki – oczyszczono i zabezpieczono w pracowni konserwatorskiej PMM. Muzeum sukcesywnie przejmuje od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kolejne obiekty znalezione podczas badań archeologicznych w Sobiborze. W zbiorach instytucji znajduje się 3338 tego rodzaju przedmiotów, wpisanych do inwentarza muzealiów. Niemal 2/3 zbiorów z tej kolekcji przeszło już niezbędną konserwację. Muzealia te są przechowywane w magazynie zbiorów historycznych PMM. Część z nich będzie eksponowana na wystawie stałej w przyszłej siedzibie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze – informuje pani rzecznik. (bm)