W PSL status quo

Józef Górny po raz kolejny został wybrany prezesem chełmskich, miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zjazd Grodzkiego PSL odbył się w niedzielę 24 kwietnia. Uczestniczył w nim m.in. europoseł Krzysztof Hetman, szef ludowców w województwie lubelskim i wiceprezes krajowych struktur partii.

Józef Górny, który na czele chełmskiej, grodzkiej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego stoi od 2006 roku, był zdecydowanym faworytem wyborów. Na zjeździe niespodzianki nie było i miejscy ludowcy ponownie wybrali obecnego wiceprezydenta Chełma na szefa partii, na kadencję 2016-2020. Działo się to na oczach zaproszonych gości, m.in. europosła Krzysztofa Hetmana – prezesa PSL w województwie lubelskim; Genowefy Tokarskiej – posłanki na sejm; Józefa Zająca, – senatora RP, Janusza Szpaka – wiceprezesa zarządu wojewódzkiego PSL, starosty krasnostawskiego, Ewy Jaszczuk – radnej sejmiku i Sławomira Niepogody – dyrektora chełmskiego WORD, a jednocześnie miejskiego radnego.
Delegaci wybrali też nowy zarząd. W jego skład, poza prezesem Górnym, weszli: Jan Flis, Piotr Wysocki, Jolanta Kosowska, Kazimierz Dziurko, Artur Paweł Juszczak, Ignacy Kitowski, Mateusz Machowicz, Dorota Michalska, Ewelina Nowosad, Leszek Nędzi, Piotr Belina, Stanisław Onisk, Marian Pawluk, Krzysztof Głaz, August Semeniuk, Stanisław Senkowski, Monika Szlagowska, Tadeusz Kupracz, Julian Szuszlak, Władysław Wnuk, Stanisław Sajdak, Dariusz Olszak. Zarząd ma się dopiero ukonstytuować.
Delegatem na XII Kongres PSL wybrano Ignacego Kitowskiego, zaś delegatami na zjazd wojewódzki partii zostali: Wiesław Kostrobała, Marian Pawluk, Piotr Wysocki, Edyta Bronisz, Krzysztof Głaz i Artur Paweł Juszczak. Szefem komisji rewizyjnej został Wiesław Kostrobała. (ps)

News will be here