Pstrykaj w lesie i wygrywaj

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Las i mokradła”, organizowanym w ramach projektu LIFE-Lasy Janowskie PL.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województw lubelskiego i podkarpackiego, którzy mogą zgłosić samodzielnie wykonane zdjęcia zwierząt, roślin, siedlisk lub krajobrazów obszarów leśnych lub mokradłowych z regionu. – Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace zostaną również zaprezentowane na wystawie fotografii i uhonorowane publikacją w wydawnictwach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – kalendarzach i plakatach na 2020 rok – zapowiada Anna Szyszkowska-Butryn z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r. Należy je wraz z formularzami

zgłoszeniowymi przesłać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski.

Każdy uczestnik może nadesłać trzy fotografie (odbitki w formacie 10×15 cm oraz wersja elektroniczna). Do konkursu należy zgłaszać jedynie fotografie autorskie wykonane samodzielnie, które nie były uprzednio nagrodzone w innym konkursie. Na zgłoszonych zdjęciach nie mogą znajdować się wizerunki i sylwetki żadnych osób. Fotografie nie mogą zawierać także jakichkolwiek znaków (szyldy, daty). Nie mogą to być również kolaże kilku zdjęć. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 października 2019 roku. Zachęcamy do udziału w konkursie! (EM.K.)