Publiczna medycyna zadłużona już na 750 mln zł, potrzebna reanimacja

Na zdjęciu od lewej: senator, prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek, marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska oraz dr Andrzej Szczepanowski.

Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Społeczną Radę ds. Ochrony Zdrowia. Gremium, w którym znaleźli się między innymi wybitni lekarze oraz przedstawiciele władz samorządowych ma pomóc marszałkowi w rozwiązaniu problemów związanych ze służbą zdrowia. A jest w czym, bo obecne zadłużenie placówek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski to ponad 750 milionów złotych!


– Podjęliśmy próbę zdiagnozowania służby zdrowia na poziomie szpitali wojewódzkich, która leży w kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Lubelskiego. Do współpracy w Radzie zaprosiliśmy przede wszystkim specjalistów z Lubelszczyzny, którzy o służbie zdrowia wiedzą bardzo dużo. Będą mogli nam pokazać w jakim kierunku zmierzać.

Korzystając z ich wiedzy i doświadczeń służbę zdrowia w województwie lubelskim możemy podnieść na wyższy poziom, nie bojąc się nowych wyzwań, które przed nami stoją – mówił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego podczas środowej (20 lutego) konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, zwołanej dzień po podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały o utworzeniu Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczył także Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek który odpowiada w zarządzie województwa za służbę zdrowia, przewodniczący Rady.

– Kiedy na początku jako zarząd zorientowaliśmy się, jak trudna jest sytuacja w jednostkach wojewódzkich zapowiedzieliśmy, że powołamy Społeczną Radę ds. Ochrony Zdrowia. Na szczęście poziom usług medycznych w podlegających nam placówkach jest dobry, a nawet bardzo dobry. Pojawił się jednak problem finansowy, a mianowicie zadłużenie wszystkich placówek. Bardzo istotny jest też fakt, że do tej pory nie było współpracy między szpitalami klinicznymi i placówkami podległymi zarządowi województwa. Jako nowy zarząd obiecujemy, że to się zmieni – zapewnił Zbigniew Wojciechowski.

Podczas konferencji głos zabrali także wybitni lekarze, członkowie Rady. Senator, prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek, doświadczony chirurg-onkolog, naukowiec, dydaktyk podkreślił, że podstawową rolą ochrony zdrowia jest jak najlepszy dostęp pacjenta do pomocy medycznej.

– Rada społeczna będzie mogła wskazać zakresy, w których może dojść do polepszenia jakości usług, skrócenia kolejek i jednocześnie pokazania kierunku rozwoju w ochronie zdrowia. – mówił senator Stanisławek.

Swoje zdanie nt. zakresu prac Rady wyraził także prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Problemy służby zdrowia w naszym regionie nie różnią się od tych w pozostałych częściach kraju i świata. Rada, która powstaje przy urzędzie marszałkowskim będzie znakomitym narzędziem do pomocy strukturalnej i inwestycyjnej, tak aby problemy w zakresie obsługi pacjentów zostały rozwiązane – dodał prof. Załuska.

Duże nadzieje z działalnością Rady wiąże również obecny na spotkaniu dr n. med. Andrzej Szczepanowski, długoletni ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym SP ZOZ.

– Po raz pierwszy utworzyła się możliwość ścisłej współpracy między szpitalami klinicznymi, a wojewódzkimi. Do tej pory ze względu na różne ośrodki władzy, w niektórych sprawach nie można było się dogadać. Ta współpraca jest bardzo potrzebna na poziomie województwa. Chcielibyśmy stworzyć ośrodek robotyki, który niejako przybliżyłby nas do osiągnięć technologicznych i medycznych, które rozwija reszta świata. Jeśli nie chcemy zostać w tyle musimy stale się rozwijać i współpracować – wyjaśnił dr Szczepanowski.

Najważniejsze zadania stojące przed Społeczną Radę ds. Ochrony Zdrowia to analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w województwie lubelskim, optymalizacja funkcjonowania podmiotów leczniczych działających w regionie oraz opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie. BS

Społeczna Rada ds. Ochrony Zdrowia

 • wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska (dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ordynator Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (wybitny neurochirurg, profesor nauk medycznych, w latach 1997–1999 minister zdrowia i opieki społecznej)
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek (senator IX kadencji, doświadczony chirurg-onkolog, naukowiec, dydaktyk, od 2008 r. kieruje Oddziałem Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a od 2004 r. jest kierownikiem Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).
 • Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za służbę zdrowia
 • Jakub Banaszek, prezydent Chełma (specjalista zdrowia publicznego, pracował jako doradca ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i premiera Mateusza Morawieckiego)
 • dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska (adiunkt dr hab. w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
 • dr n. med. Andrzej Szczepanowski (doświadczony chirurg, działacz społeczny, w poprzednich latach zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Okręgowym Szpitalu Kolejowym SP ZOZ w Lublinie, długoletni ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej)
 • dr Zbigniew Orzeł (doktor nauk o zdrowiu, lekarz medycyny, menedżer (MBA), dziekan Wydziału Nauk o Człowieku WSEI w Lublinie)
 • lek. med. Marek Wójtowicz (lekarz-menedżer, były wieloletni prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotne)
 • lek. med. Barbara Barszczewska, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku
 • dr Rafał Włach (dyrektor CompuGroup Medical Polska, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, kierował Zakładem e-Zdrowia w Instytucie Medycy Wsi)
 • Dorota Flis, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie, Naczelna Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie.