Puchary i dyplomy dostali wszyscy

Miejsko – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku uroczyście podsumował współzawodnictwo sportowe szkół za rok szkolny 2019/20. Ze względu na pandemię spotkanie nie odbyło się wzorem lat ubiegłych podczas sesji Rady Miasta, ale miało formułę online.


W tym dość dziwnym roku, który ze względu na pandemię nie został w pełni dokończony według kalendarza imprez, zarząd M-P SZS postanowił nagrodzić pucharami i dyplomami wszystkie szkoły uczestniczące w rywalizacji w Igrzyskach Dzieci (klasy 4-6), Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8) oraz w Licealiadzie (szkoły ponadpodstawowe).

Koordynatorzy rozgrywek: Grzegorz Martyniuk, Jacek Czerniakowski i Danuta Dudzińska dostarczyli trofea sportowe do wszystkich szkół osobiście!

Podczas spotkania online Zarząd M-P SZS podziękował także głównym mecenasom sportu szkolnego: burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi, Radzie Miasta Świdnik oraz staroście świdnickiemu Łukaszowi Reszce. MAG