Rada nadzorcza wybrana, zarząd z absolutorium

Na walnym zgromadzeniu Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi spółdzielni. Wybrano też jedenastu członków Rady Nadzorczej ChSM na kadencję 2022-2025.

To było pierwsze po dłuższej, spowodowanej pandemią przerwie walne zgromadzenie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mimo upałów, które na czerwcowych „walnych” w ChSM są tradycją, w obradach uczestniczyło 218 członków spółdzielni. Zgromadzenie tradycyjnie podzielono na trzy części i podczas trzech kolejnych dni mieszkańcy poszczególnych osiedli pochylili się nad 22 uchwałami ujętymi w porządku obrad. Jedna z najważniejszych uchwał podjętych jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu dotyczyła udzielenia absolutorium zarządowi spółdzielni.

Zarząd tworzą: Ewa Jaszczuk (na zdjęciu) – prezes ChSM, Maciej Cieślak – wiceprezes ds. technicznych oraz Natalia Gołub – wiceprezes ds. gospodarki zasobami. Uchwały dotyczące sprawozdawczości tj. sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni za 2020 r. i 2021 r., a także sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za 2020 r. i 2021 r. również podjęto jednogłośnie. Tematem numerem jeden w dyskusjach nie były wcale podwyżki czynszów, a kwestie dotyczące prac remontowych na poszczególnych osiedlach tj. docieplenia budynków w tym: przy Al. Żołnierzy I AWP 19 i przy Wirskiego 2, a także stanu dróg i parkingów przy Al. Żołnierzy I AWP 25 oraz przy boisku przy Wolności 6 oraz zagospodarowania „terenów zielonych” na „XXX-lecia”.

Na wszystkich częściach „walnego” rozstrzygano też kwestie modernizacji wymiennikowni, centralnego ogrzewania i opomiarowania. W ChSM zapewniają, że podnoszone przez mieszkańców we „wnioskach i dyskusjach” sprawy będą realizowane przez administrację i zarząd spółdzielni. Podczas walnego jednogłośnie podjęto też uchwałę podziału 1.014.794,53 zł netto nadwyżki bilansowej za 2020 r. oraz podziału 24.543,87 zł netto nadwyżki bilansowej za 2021 r. z przeznaczeniem na fundusz remontowy i zasobowy.

Na delegata ChSM na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wybrano prezes Jaszczuk, a na zastępcę delegata – Sebastiana Bieleckiego, członka Rady Nadzorczej ChSM. Właśnie wybór członków do rady nadzorczej na kadencję 2022-2025 stanowił kolejną ważną decyzję podjętą na ubiegłotygodniowym „walnym” ChSM. Zgłoszono aż 23 kandydatów, podczas gdy w skład rady nadzorczy ChSM może wejść 11 członków (tak walne zgromadzenie ChSM ustaliło uchwałą z 2010 r.).

W tajnym głosowaniu spośród 23 kandydatów na członków rady nadzorczej największą liczbę głosów otrzymali: Sebastian Bielecki (136), Monika Posturzyńska (136), Krystyna Aleksandrowicz (129), Krzysztof Matera (129), Magdalena Derkacz-Kowalewska (128), Józef Dynysiuk (126), Monika Daniluk (123), Andrzej Suski (112), Łukasz Czwaliński (105), Paweł Przebierowski (99), Andrzej Stachniuk (93). W ChSM zastrzegają, że wyniki głosowania są tzw. wstępnymi, bo oficjalne zostaną zatwierdzone przez Kolegium Walnego Zgromadzenia. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here