Rada powiatu wobec kryzysu w rolnictwie

Podczas czwartkowej sesji rady powiatu krasnostawskiego radni przyjęli stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie. Domagają się w nim m.in. wsparcia dla producentów trzody chlewnej, owoców i mleka.

7 września sejmik województwa lubelskiego przyjął stanowisko w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim. W piśmie podpisanym przez Przemysława Litwiniuka, przewodniczącego sejmiku, czytamy m.in., że „Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w polskim rolnictwie. Ostatnie wydarzenia, w tym wystąpienie wirusa ASF w Polsce, napływ zbóż z Ukrainy i problemy producentów owoców i warzyw, dramatycznie pogorszyły i tak trudną sytuację na lubelskiej wsi”. I dalej: „W konsekwencji wiele gospodarstw zagrożonych jest bankructwem, przedsiębiorstwom przetwórczym grozi upadłość, a ich pracownikom – bezrobocie”. Lubelski sejmik wnioskuje więc do rządu o: natychmiastowe wsparcie producentów trzody chlewnej w likwidacji skutków afrykańskiego pomoru świń, wprowadzenie w strefie zarażonej „instrumentów właściwych przewidzianych dla klęsk żywiołowych, w tym rekompensat dla rolników”, natychmiastowe uruchomienie krajowego programu dopłat dla producentów owoców, którzy zmuszeni są do sprzedaży za cenę niepokrywającą kosztów produkcji, natychmiastowe podjęcie interwencji w zakresie zbóż przez podmioty państwowe, a także o pomoc dla producentów mleka, utrzymanie dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej i utrzymanie „dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni)”.
W czwartek rada powiatu krasnostawskiego uznała, że „postulaty zawarte w stanowisku Sejmiku są istotne dla rolników z całego naszego regionu w tym także powiatu krasnostawskiego”.

„Problemy ze zbytem zbóż, owoców miękkich oraz realne zagrożenie wystąpieniem wirusa ASF stawiają gospodarstwa w regionie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Realizacja postulatów zawartych w stanowisku Sejmiku poprawiłaby w znacznym stopniu kondycję polskiej wsi. Aby zapobiec bankructwu gospodarstw oraz przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, należy zintensyfikować działania na rzecz sektora rolnictwa zarówno w sferze organizacji skupu, jak i wsparcia dla producentów owoców i producentów mleka. Niezbędne są kompleksowe działania wspierające producentów trzody chlewnej w likwidacji skutków wystąpienia wirusa ASF. Bez interwencji państwa szybkie odbudowanie pogłowia trzody będzie niemożliwe. Wsparcie powinno dotyczyć nie tylko jakże ważnej opłacalności produkcji, ale dawać gospodarstwom przede wszystkim stabilność finansową niezbędną do zakończenia rozpoczętych inwestycji oraz godnego życia dla tysięcy osób pracujących w rolnictwie i ich rodzin” – czytamy w stanowisku przyjętym zdecydowaną większością głosów krasnostawskiej rady. Przeciwko uchwale byli Mirosław Księżuk, Grzegorz Lipa i Marek Nieścior. Andrzej Kmicic wstrzymał się od głosu. (kg)