Radna napisała list

List otwarty do prezydenta Krzysztofa Żuka w sprawie „zabezpieczenia przed bezpowrotną degradacją obszarów zieleni poprzez stworzenie spójnej ekologiczno-urbanistycznej wizji rozwoju Lublina” wysłała do mediów Małgorzata Suchanowska, miejska radna Prawa i Sprawiedliwości. Przytaczamy jego najważniejsze, naszym zdaniem, fragmenty i czekamy na odniesienie się do listu przez prezydenta.


„Z przykrością obserwuję ogromną degradację zieleni oraz związaną z tym faktem wielką determinację społeczną dotyczącą konieczności jej ochrony. Przez lata Urząd Miasta Lublin nie przedstawił racjonalnego programu urbanistycznej wizji miasta i nie zadbał o wykonanie aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej Lublina” – w zdecydowany sposób zaczyna radna.

Małgorzata Suchanowska uważa, że „nasz samorząd powinien posiadać wytyczne potrzebne do utrzymania głównych, zrównoważonych, długookresowych celów rozwoju. Istotnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta. Obowiązywanie obecnej dobiega końca. Nowa Strategia obok rozwoju mocno powinna uwzględniać bezdyskusyjną konieczność ochrony istniejących zasobów przyrodniczych na terenie miasta” – ocenia autorka listu.

Suchanowska jest zaniepokojona faktem, że „nowo tworzone Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublina sporządzane jest od dziewięciu lat na podstawie nieaktualnej inwentaryzacji przyrodniczej z 1998 roku”. „Tworzenie Studium marginalizującego realny, aktualny stan przyrody w naszym mieście jest zaprzeczeniem prowadzenia odpowiedzialnej polityki przestrzennej” – komentuje.

Radna uważa, że „propozycje urzędników zawarte w SUiZPML są nie do przyjęcia przez zaangażowaną społeczność chroniącą zieleń w Lublinie”. „Na pierwszym miejscu przedkładana jest intensywna urbanizacja. Jak najwyższy procent zabudowy, w tym terenów zielonych, pod inwestycje deweloperskie, co w konsekwencji może doprowadzić do nadmiernego zagęszczenia dzielnic – zabetonowania miasta w ogromnej skali, naruszy to naturalny system ekologiczny Lublina” – dodaje.

Małgorzata Suchanowska nie może się pogodzić z tym, że „mieszkaniec Lublina i przyroda przegrywa z uprzedmiotowieniem i chęcią zysku deweloperów, nazywanym szumnie rozwojem”. „Wymyślna, udziwniana, lecz zdaje się w naszym odczuciu niezrozumiała i fałszywa wizja rozwoju Lublina, przesłania ład przestrzenny wykazując kierunek zdążający do betonowania otoczenia” – podsumowuje i prosi prezydenta Krzysztofa Żuka o „niezwłoczne przedstawienie społeczeństwu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lublin kluczowych dokumentów przy prowadzeniu prac nad Studium”.

Grzegorz Rekiel

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here