Radna oddała mandat

Małgorzata Fidecka nie jest już radną gminy Gorzków. Sama zrezygnowała z mandatu. W sołectwie Gorzków-Wieś odbędą się wybory uzupełniające.

Kilkanaście dni temu radna Małgorzata Fidecka (PSL) zrezygnowała z mandatu.
– Potwierdzam, że radna złożyła pisemną rezygnację – mówi Piotr Cichosz, wicewójt gminy Gorzków. – Komisarz wyborczy wygasił mandat postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 r. Zgodnie z kodeksem wyborczym w okresie trzech miesięcy wojewoda zarządza wybory uzupełniające. Nie znam powodów rezygnacji radnej z mandatu – dodaje.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Fidecka zdecydowała się opuścić radę gminy Gorzków z powodów osobistych. Ponoć częściej przebywa ostatnio w Zamościu niż w Gorzkowie. (i)