Radna przypomina

O wykonanie kompleksowej przebudowy przystanku autobusowego, usytuowanego przy ulicy Mełgiewskiej, u zbiegu z ul. Dojazdową, apeluje radna Magdalena Kamińska z klubu radnych Krzysztofa Żuka. Ratusz odpowiada, że prace zostaną wykonane w ramach większego projektu, obejmującego m.in. rozbudowę ul. Mełgiewskiej i Dojazdowej.


– Zadanie będzie realizowane po zabezpieczeniu w budżecie miasta środków finansowych w szacowanej wysokości ponad 27 mln złotych – w taki sposób ustosunkował się do interpelacji radnej Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta.

Magdalena Kamińska apelowała do prezydenta o „wykonanie kompleksowej przebudowy przystanku autobusowego usytuowanego przy ulicy Mełgiewskiej u zbiegu z ul. Dojazdową”.

Chodzi o końcowy przystanek linii 39. – Przystanek znajduje się w stanie wymagającym wykonania niezbędnych prac naprawczych, które dostosują go do potrzeb pasażerów. Gruntowną wymianą powinna zostać objęta przede wszystkim nawierzchnia jezdna, której degradacja pogłębia się z każdym rokiem – zauważyła radna, dodając, że sytuacja negatywnie wpływa zarówno na komfort pasażerów, jak i stwarza realne zagrożenie uszkodzenia miejskiego taboru.

M. Kamińska przypomniała, że problem sygnalizowała już w ubiegłym roku i otrzymała zapewnienie o „niezwłocznym wykonaniu zadania”.\ GR