Radni pytają, wójt się tłumaczy

Radni gminy Sawin dopytują, dlaczego wójt jeszcze nie kupił busa potrzebnego do prac gospodarczych, a także jakie były rzeczywiste koszty remontu świetlicy w Bukowie Wielkiej.

Interpelację w sprawie busa złożyli wspólnie radni: Iwona Wołoszkiewicz, Teresa Chlebio, Łukasz Traczyński i Ryszard Skimina. Zauważają, że 14 stycznia, podczas dyżuru przewodniczącej rady gminy Iwony Wołoszkiewicz, odbyło się spotkanie radnych z wójtem Dariuszem Ćwirem i skarbnikiem gminy Elżbietą Kamelą. – W spotkaniu uczestniczył także kierownik referatu budowlanego Paweł Misiura. Na zebraniu wójt przedstawił pilną konieczność zakupu busa przewozowego do prac gospodarczych na terenie gminy Sawin, na zakup którego rada musi wyrazić zgodę stosownymi zmianami w budżecie – piszą radni. Z wyjaśnień kierownika Misiury wynikało, że o takiej potrzebie informował on już w listopadzie 2021 r., składając z datą 26 listopada odpowiedni protokół do skarbnika gminy. – Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego ta inwestycja nie została ujęta w prowizorium budżetowym gminy na 2022 rok i dlaczego o takiej potrzebie rada gminy nie została poinformowana na posiedzeniu komisji wspólnych w dniu 7 grudnia, jeszcze przed podjęciem uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2021 r. Już wtedy wójt posiadał wiedzę, że to zadanie jest priorytetowe – dopytują radni.

W odpowiedzi Dariusz Ćwir informuje: – Aby skutecznie wprowadzić w życie zamiar ujęcia niezbędnych środków do prowizorium budżetowego, winien (kierownik referatu budowlanego – przyp. kg) złożyć wniosek na odpowiednim druku. Protokół konieczności jest bieżącym zapotrzebowaniem na zakupy i usługi, które są realizowane w danym roku budżetowym – wyjaśnia wójt gminy Sawin. – Nie należy mylić dyskusji prowadzonej w referacie, mającej na celu wypracowanie stanowiska formalnego kończącego się złożeniem wniosku do budżetu, z podjęciem ostatecznej decyzji. Zgłoszenie zakupu samochodu było jedynie propozycją poddaną pod uwagę wójta – podsumowuje.

A co z kosztami remontu świetlicy w Bukowie Wielkiej? O to pytał radny Łukasz Traczyński. – Proszę o przedstawienie szczegółowych rozliczeń kosztów, jakie wygenerował remont, począwszy od 2015 roku – pisze Tarczyński i dopytuje o koszty pracowników gminnych wykonujących prace remontowe (chce, by wskazać m.in. stawkę godzinową, liczbę pracowników zaangażowanych w to przedsięwzięcie), koszty transportu, koszty zakupu materiałów i wszelkie inne wydatki. – W odpowiedzi należy wskazać, z jakich środków dany koszt został sfinansowany (środki pochodzące z funduszu sołeckiego, środki nie pochodzące z funduszu sołeckiego) – precyzuje radny.

W odpowiedzi, zapewne podejrzewając, iż Tarczyński widzi jakieś nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego, wójt Ćwir podkreśla, że wydatki zaplanowane z funduszu zawsze realizowane są zgodnie z uchwałą podjętą przez daną radę sołecką. – Pracownicy gminy, wykonując prace remontowe w świetlicy w Bukowie Wielkiej, są zatrudnieni na umowę o pracę, więc ich czas pracy nie był rozliczany godzinowo, co jest stosowane przy umowie zlecenia – wyjaśnia Ćwir. Wójt podkreśla, że pracownicy gminy wykonują swoje czynności zgodnie z dyspozycją przełożonego i realizują zadania zlecone na terenie całej gminy. – Również pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie realizują zadań w rozliczeniu godzinowym, więc nie ma potrzeby rejestrowania ich czasu pracy, w taki sposób, jaki radny sobie życzy – tłumaczy wójt gminy Sawin. – Również kosztów transportu nie rozlicza się na poszczególne zadania – wyjaśnia dalej Ćwir – ponieważ są to zadania bieżące realizowane przez gminę, a pracownicy jednego dnia wykonują różne czynności w różnych miejscach w ramach etatu.

Wójt informuje dalej, że w latach 2015-2016, ze względu na księgowanie zbiorcze faktur i brak odpowiedniego opisu, nie ma możliwości zidentyfikowania wydatków. Szczegółowe wydatki z lat 2017-2021 udostępnił w kilku tabelach na stronie urzędu gminy. Wynika z nich, że w 2018 r. prace przy świetlicy pochłonęły 25 tys. zł, w 2019 r. – 23 tys. zł, w 2020 r. – 24 tys. zł, a w 2021 r. – 20 tys. zł. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here