Radni sfrustrowani

Między innymi o stanie dróg powiatowych rozmawiali podczas ostatniej sesji radni z gminy Wojsławice. W tym temacie nie pozostawili na starostwie suchej nitki zarzucając, że od lat traktuje ich gminę po macoszemu.


W programie majowej sesji rady gminy Wojsławice oraz wspólnego posiedzenia komisji znalazł się punkt dotyczący „realizacji zadań na drogach powiatowych przez Powiat Chełmski na terenie Gminy Wojsławice w 2020 roku i zamierzeniach w zakresie ich remontów i modernizacji w roku 2021”.

Już na wstępie dyskusji radni zastanawiali się, czy przyjmowanie tej informacji ma sens skoro – jak zaznaczali – w 2020 roku nie wykonano żadnej inwestycji na drogach powiatowych leżących na terenie gminy, a starosta chełmski, Piotr Deniszczuk, choć był zapraszany na sesję, nie pojawił się na niej i nie wysłał nikogo w zastępstwie. Ostatecznie jednak radni informację przyjęli stwierdzając, że jest prawdziwa, bo potwierdza brak modernizacji jakiegokolwiek drogi powiatowej w gminie Wojsławice w minionym roku. Prowadzone były za to działania polegające na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych.

– Słyszymy o tym od początku tej kadencji, ale efektów tych prac póki co nie widać – mówiła radna Elżbieta Furmaniuk.

Radni podnosili również, że czytali w prasie, że starosta chwali się rekordowymi ilościami remontowanych dróg w powiecie i że chce za to przyznać nagrody pracownikom.

– Dlaczego więc nie remontuje się dróg na terenie naszej gminy? – pytali.

Wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski przypominał, że kiedy jesienią w 2017 roku starosta gościł na sesji przyznał, że w Wojsławicach wyremontowano mniej dróg niż w innych gminach i że trzeba to naprawić.

– Padła wówczas deklaracja, że wnioskowana wtedy budowa chodnika prowadzącego do „Biedronki” zostanie wykonana siłami własnymi starostwa na wiosnę przyszłego roku tzn. na wiosnę 2018 roku. Jest maj 2021 roku, a chodnika nie ma. Z pisemnej informacji starosty wynika, że jest przygotowywana dokumentacja na ten chodnik, a chodzi tu o odcinek o długości około 100 metrów – zwracał uwagę wójt.

Radni wytknęli również, że radni powiatu z okręgu, do którego należą Wojsławice nie wspierają gminy w staraniach o remonty dróg, a reprezentują jedynie interes tych gmin, w których mieszkają.

– Wysyłaliśmy do ich wiadomości pisma kierowane do starosty i zarządu powiatu. Zwracaliśmy się także do przewodniczącego Rady Powiatu Chełmskiego. Te apele pozostały bez echa – mówili radni.

Na sesji wojsławiccy radni przyjęli również stanowisko w sprawie realizacji zadań drogowych przez Powiat Chełmski. Zamierzają przedstawić je staroście i radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu Chełmskiego.

„Rada Gminy Wojsławice wyraża swój sprzeciw i niezadowolenie z powodu nieuczciwego i niesprawiedliwego traktowania Gminy Wojsławice w podziale środków i realizacji zadań związanych z remontami i przebudową dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Wojsławice.

W poprzedniej kadencji samorządu w latach 2014 – 2018 Powiat Chełmski zrealizował na terenie gminy Wojsławice zadania drogowe o długości 5,7 km przy średniej w powiecie wynoszącej około 15 km. W latach 2019 i 2020 nie zrealizowano żadnego zadania na drogach powiatowych w gminie Wojsławice. Natomiast w budżecie na 2021 rok zaplanowano jedynie budowę chodnika o długości około 100 m przy sklepie „Biedronka”.

Bardzo opieszale trwa także proces regulacji stanów prawnych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Wojsławice. Olbrzymie zaniedbania z poprzednich lat powodują, że drogi powiatowe w gminie Wojsławice ulegają coraz większej degradacji, utrudniając ich bezpieczne użytkowanie.

Gmina Wojsławice zgłaszając zadania do realizacji deklarowała w każdym roku swój udział finansowy. Dlatego też oczekujemy uczciwego i sprawiedliwego traktowania wszystkich samorządów w remontach dróg powiatowych i podjęcia działań w zakresie pilnego nadrobienia olbrzymich zaległości i zaniedbań w tym zakresie” – napisali radni z Wojsławic. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here