Radni zdania nie zmienili

Rada Miasta uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przeskok umożliwiającą w przyszłości budowę na tym terenie stadionu żużlowego.


Uchwałę w sprawie planu dla tych terenów radni przyjęli już po raz drugi. Pierwotna z czerwca tego roku została bowiem uchylona przez wojewodę z przyczyn formalnych. – Do uchwały dołączono 234 uwagi zgłoszone przez mieszkańców do projektu planu a powinno być dołączonych 235 – wyjaśnia powody uchylenia poprzedniej uchwały, Małgorzata Żurkowska, zastępca dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin.

Poza dołączeniem brakującej uwagi do planu wraz z jej odrzuceniem, ten niczym nie różni się od wersji zaakceptowanej przez radnych przed wakacjami. Ostatecznie za przyjęciem uchwały, podobnie jak przed dwoma miesiącami, było 21 radnych, przeciwko dwóch, a pięciu wstrzymało się do głosu.

Zmiany w planie umożliwią budowę w przyszłości między Bystrzycą a ul. Krochmalną stadionu żużlowego, a także realizację drugiego etapu inwestycji Lubelskiej Akademii Piłkarskiej (pierwszy obejmujący budowę czterech boisk trwa od kilku miesięcy – dod. aut.), w którym będą wykonane trzy dodatkowe boiska oraz przede wszystkim budynek zaplecza treningowego z częścią noclegową.

Całość prac przy LAF zgodnie z porozumieniem jakie zawarła spółka Zbigniewa Jakubasa z lubelskim Ratuszem powinna zakończyć się do końca października przyszłego roku, ale termin ten może zostać wydłużony w przypadku uprawomocnienia się uchwały Rady Miasta w sprawie mpzp dla tego obszaru po 30 września bieżącego roku.

Marek Kościuk

Jeszcze z sesji

W czwartek radni uchwalili również przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju na Czubach mającej chronić ten teren przed zabudową i zmianę planu dla obszaru pomiędzy ulicami: Kazimierza Wielkiego, Jaworowskiego, Tomasza Zana i Filaretów dopuszczającego budowę bloków i budynków usługowo-biurowych do wysokości 33 metrów bezpośrednio po obu stronach ulicy Filaretów na wysokości gmachu ZUS i hali Globus, pozostałe tereny pozostawiając pod zieleń i ogródki działkowe.