Radny chciałby jasności…

– Przy ul. Skołuby lampy oświetlają tylko parking, a na chodniku panują ciemności – wskazuje radny Stanisław Brzozowski

Radny Stanisław Brzozowski, z klubu Prawa i Sprawiedliwości, kolejny raz zaapelował o montaż dodatkowych opraw oświetleniowych m. in. przy ul. Rusałka, ul. Wesołej, ul. Czechowskiej, ul. Jaczewskiego i ul. Walecznych.

– Bezpieczeństwo mieszkańców musi być wartością nadrzędną dla władz miasta – stwierdził radny w interpelacji do prezydenta Lublina. Ale znów dostał odpowiedź odmowną.

– Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, ze względu na stan prawny i własnościowy, oświetlenia nie jest możliwy – ponownie poinformował radnego Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta (niedawno miasto odpowiadało radnemu już w tej sprawie).

Pojawiła się za to szansa na zapewnienie oświetlenia chodnika przy ul. Skołuby. Miałoby się to odbyć poprzez zmianę nakierowania latarni stojących między tym chodnikiem a parkingiem, o co również wnioskował Stanisław Brzozowski. – Propozycja zostanie przekazana Radzie Dzielnicy Czechów Południowy celem skonsultowania z mieszkańcami tego rejonu. Po otrzymaniu stanowiska mieszkańców podjęte zostaną stosowne działania – dodał Artur Szymczyk.

Marek Kościuk