Radny rezygnuje

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Chełm radni podejmą uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym trzech komisji. Wszystkie dotyczą radnego Ryszarda Dżamana, który zrezygnował z zasiadania w komisjach.

Do tej pory radny Ryszard Dżaman (Klub Radnych „Chełmianie”) zasiadał w pięciu komisjach: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska, a także Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg i Wniosków.

Z początkiem kwietnia na ręce przewodniczącego rady Longina Bożeńskiego (KR PiS) R. Dżaman złożył wniosek o odwołanie go ze składu trzech z pierwszych wymienionych wyżej komisji.

– W ostatnim czasie nieco podupadłem na zdrowiu, często przebywam na zwolnieniach lekarskich i muszę więcej odpoczywać, stąd taka decyzja – wyjaśnia powody rezygnacji radny i dodaje, że nadal zamierza działać w komisjach Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg i Wniosków. (w)