Radny Tylus zabiega o Konopnickiej

Na ostatniej sesji rady miasta Krasnystaw radny Tomasz Tylus złożył interpelację w sprawie jak najszybszego remontu ul. Marii Konopnickiej.

– Ulica Marii Konopnickiej, łącząca ulice Piłsudskiego i Sikorskiego, jest w stanie fatalnym – rozpoczął wystąpienie Tylus. – Dziury, łaty asfaltu, zagrażające bezpieczeństwu studzienki i pofałdowana nawierzchnia – to szara rzeczywistość użytkowników i mieszkańców tej ulicy. Jej zaniedbanie, choć leży w centrum Krasnegostawu, jest według zainteresowanych karygodne – dodał. Radny podkreślił, że nikt już nie pamięta, kiedy ul. Konopnickiej była remontowana. Łatana jest tylko „od święta”. – Przy każdorazowych wiosennych roztopach droga ta odsłania swoje, coraz to nowe, wątpliwe walory – mówił radny na sesji. Zwrócił się do władz miasta o jak najszybsze „doprowadzenie ulicy do należytego porządku wraz z chodnikiem od strony domów przy niej leżących”.
– Zwracam się również z pytaniem, czy są plany całościowego remontu ul. Konopnickiej – zakończył radny. Odpowiedź na interpelację Tylus ma otrzymać na piśmie. (kg)