Radny widzi problem

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta nie chce słyszeć o jakichkolwiek zmianach związanych ze zmianami nazewnictwa wchodzących w jego skład szkół SP 45 i XIV LO

Radny Stanisław Brzozowski (PiS) uważa, że część lubelskich szkół używa błędnych nazw. Jego zdaniem dzieje się tak, gdy patroni są nadani dla całych zespołów szkół, a nie poszczególnych placówek oświatowych.


Wg Brzozowskiego problem dotyczy m.in. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Radzyńskiej (SP 45, XIV LO), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Tumidajskiego (SP 44, XX LO), Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Podwale, Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Elsnera, Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej czy Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej.

Radny zaproponował więc, aby pozbawić patronów te zespoły i jednocześnie nadać ich imiona wiodącym szkołom. – Wprowadzenie takich zmian jest konieczne ze względu na zapewnienie zgodności nazewnictwa miejskich szkół z prawem oświatowym. Proszę więc o przygotowanie niezbędnych w tym celu projektów uchwał Rady Miasta – napisał w swoim wniosku Stanisław Brzozowski.

Urzędnicy potwierdzili, że obecnie niemożliwe jest nadawanie imion dla całych zespołów szkół, ale te które je posiadają, otrzymały je zgodnie z ówczesnymi przepisami kilka lub kilkanaście lat temu. – Działania takie mogą być podejmowane zgodnie z przepisami na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Brak jest podstawy prawnej do takiej inicjatywy ze strony prezydenta miasta – poinformował Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty.

Same szkoły w większości nie zamierzają zaś rozpoczynać procedur w tym zakresie. Ich społeczności są już bowiem przyzwyczajone do obecnego rozwiązania i zżyte z patronami. – Do naszego patrona jesteśmy przywiązani i chcielibyśmy kontynuować pracę wychowawczą szkoły w oparciu o tę podstawę w obydwu szkołach wchodzących w skład zespołu – zarówno w Szkole Podstawowej nr 44, jak i w XX Liceum Ogólnokształcącym. Jeśli nie będzie takiej konieczności, nie chcemy zatem nic zmieniać. Jeżeli natomiast okaże się, że zmiana jest konieczna, wystąpimy o nadanie imienia Orląt Lwowskich naszej szkole podstawowej, do której uczęszcza większość uczniów zespołu – tłumaczy Anna Mansz z ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego.

W podobnym tonie wypowiada się także dyrektor ZSO nr 1 przy ul. Radzyńskiej. – W naszej szkole nie ma żadnych planów dotyczących zmiany imienia. Jesteśmy, jako społeczność szkolna całego zespołu, bardzo dumni z obecnego patrona, którym jest Zbigniew Herbert – mówi Wojciech Kalicki.

Marek Kościuk