Radnych pomysł na gminę

Inwentaryzacja miejsc historycznych a także innych ciekawych i zapomnianych może pomóc w promowaniu gminy Dorohusk – uważają radni z komisji oświaty. Przy okazji tworzenia oferty turystycznej radny Wojciech Wójcik proponuje uzupełnienie jej o tzw. grę terenową. – To ciekawy i aktywny sposób na poznawanie gminy – przekonuje.

Z propozycją przygotowania przewodnika turystyczno-historycznego po gminie Dorohusk wyszli radni z komisji oświaty kultury i sportu. Chcą, aby gmina ustawiła znaki i tablice informujące o walorach turystycznych konkretnych miejscowości. I żeby wśród nich znalazły się również te zapomniane i mniej znane szerszej grupie ludzi.

– Chcielibyśmy stworzyć tym samym nową ofertę turystyczną dla gminy. Ciekawym pomysłem wydaje się utworzenie gry terenowej jako swoistego, alternatywnego szlaku turystycznego, który umożliwiłby poznawanie gminy i jej historii w ciekawy i aktywny sposób. Co najważniejsze, oprócz miejsc powszechnie znanych, głównym celem jest ukazanie tych, które do tej pory nie były nigdy zinwentaryzowane lub istniały jedynie w przekazach ustnych, zwłaszcza ze strony starszych pokoleń – mówi Wojciech Wójcik, członek komisji.

Radni chcą także zebrać, opisać i zarchiwizować w formie cyfrowej fotografie z historii gminy, które mieszkańcy mają w swoich albumach. – Nasz pomysł spotkał się z aprobatą ze strony władz gminy. Zapewne niebawem zostaną ogłoszone konsultacje społeczne w tej sprawie i rozpocznie się zbieranie informacji – przekazali radni z komisji, którą tworzą: Małgorzata Sarzyńska, Beata Sawicka, Katarzyna Tołysz-Hawryluk, Wojciech Wójcik oraz Adam Derkacz.

Radny Wójcik złożył także interpelację, w której wskazuje miejsca warte oznaczenia m.in. we wsi Okopy, tj. starorzecze rzeki Bug, kapliczkę przydrożną z grobem żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej, lotaryński krzyż choleryczny. Przy okazji prosi też o prace porządkowe przy tych miejscach a także usunięcie kolein oraz zapadnięć i pęknięć na drodze gminnej w Okopach, montaż punktowych elementów odblaskowych na barierach energochłonnych (na całym odcinku), montaż brakującego oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 250 m (nr domów od 142 do 147), wymianę istniejącego tradycyjnego oświetlenia na oprawy LED oraz montaż kosza na śmieci w miejscu, w którym zaczynają się bariery energochłonne. (bf)