Raport o przedsiębiorczości

Tylko trzy w gminie Rudnik, cztery w Łopienniku Górnym, a pięć w Kraśniczynie. Dane o ilości spółek działających w powiecie krasnostawskim, ujawnione przez Urząd Statystyczny nie są zbyt optymistyczne.

Dotarliśmy do raportu dotyczącego liczby spółek handlowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego. Zdecydowanie najgorzej wypadła gmina Rudnik. Działają tu zaledwie trzy firmy (wszystkie o charakterze cywilnym, żadnej zatrudniającej większą liczbę ludzi). Działalność gospodarczą prowadzą tu 62 osoby. Niewiele lepiej jest w gminie Łopiennik Górny. Tu zarejestrowane są cztery spółki, za to działalność prowadzi już 150 osób. Trzecie miejsce od końca, pod względem działających firm, zajmuje w powiecie krasnostawskim Kraśniczyn – 5 spółek, 92 osoby fizyczną prowadzące działalność gospodarczą. Na przeciwległym biegunie jest gmina Krasnystaw, gdzie zarejestrowanych jest 25 firm i 334 osoby prowadzące działalność oraz gmina Izbica – 23 spółki, 291 osób prowadzących działalność.

Jak pod względem przedsiębiorczości wygląda sytuacja w innych gminach? W Fajsławicach działa 15 firm i 195 osób prowadzących działalność, w Siennicy Różanej – 11 spółek i 183 przedsiębiorców, w Żółkiewce – 10 firm i 219 osób prowadzących działalność, a w Gorzkowie – 6 spółek i 123 drobnych przedsiębiorców. W mieście Krasnystaw zarejestrowanych jest 170 firm i 1243 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. (ik)