Ratują życie, oddając krew

Od 22 do 26 listopada obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Z tej okazji w Chełmie Oddział Rejonowy PCK zorganizował uroczyste spotkanie z Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi, w którym udział wzięli również samorządowcy, członkowie władz PCK, działacze i wolontariusze oraz zaproszeni goście.

 

Podczas piątkowego (25 listopada) spotkania w hotelu DUET 140 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi wręczono dznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6,12 i 18 litrów krwi”. Poza tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył Marcina Wiśniowskiego, który oddał 46 litrów krwi. Odznakę Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał Marek Maryjański, który oddał 60 litrów krwi. Odznaki Honorowe PCK trafiły do Jadwigi Woźniak oraz Mirosława Kasjana. Za zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Kryształowe Serce trafiło do Janusza Białowąsa. – Do najbardziej wyróżniających się honorowych dawców krwi należy zaliczyć także: Marka Juraska, Zdzisława Jackowniaka, Wiesława Altyńskiego, Marka Pasikowskiego, Mirosława Kasjana oraz Janusza Białowąsa, którzy oprócz oddawania krwi wnoszą bardzo duży wkład w rozwój i propagowanie ruchu honorowego krwiodawstwa i czynnie uczestniczą w podejmowanych działaniach Polskiego Czerwonego Krzyża – mówi Irena Kondraciuk, Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Chełmie.(bm)

Warto też wspomnieć o sukcesie młodych krwiodawców z Zespołu Szkół Technicznych. Przemysław Sobczuk, Krzysztof Szponar, Konrad Dyczkowski, Rafał Grabarczuk, Bartłomiej Stopa, Mateusz Tomaszewski, Sebastian Bańka, Klaudia Borkowska, Patryk Staszczuk i Kamil Głąb otrzymali z Lubelskiego Oddziału Okręgowego dyplomy i upominek za zajęcie I miejsca w kategorii za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa, za zajęcie II miejsca w kategorii najwyższy wskaźnik aktywności uczniów oraz za zajęcie III miejsca za największą ilość oddanej krwi w Etapie Okręgowym XIII edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Opiekunem młodych krwiodawców jest Mariusz Śliwa.