Ratujmy ich!

13 listopada w Kościele obchodzony był Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Na świecie ginie rocznie za wiarę w Chrystusa ok. 105 tys. chrześcijan. Co 5 minut ginie jeden chrześcijanin. 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. W 116 krajach łamane jest prawo do wolności religijnej, a 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. W tym roku dzień ten, podobnie jak w roku 2010 r., ze względu na szczególnie dramatyczną sytuację, poświęcony był sytuacji chrześcijan w Iraku.
Irak jest symbolem wojny z chrześcijanami. Na przemoc ze strony fundamentalistów narażeni są członkowie mniejszości etnicznych i religijnych. Liczba chrześcijan w Iraku zmniejszyła się w ciągu ostatnich 10 lat z 1,4 miliona do mniej niż 275 tys. Nikt nie może przewidzieć, co w najbliższej przyszłości stanie się z ziemią uznawaną za kolebkę chrześcijaństwa. Ponieważ chrześcijanie w Iraku boją się o życie swoje i najbliższych, uciekają do sąsiedniej Jordanii i Libanu, a także do innych krajów, gdzie żyją często w katastrofalnych warunkach.

Organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na świecie, wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowaniu wiary. Możemy wspierać duchowo i materialnie tych, którzy doświadczają ciągłych prób islamizacji. Do 31 marca 2017 r. można wspierać potrzebujących chrześcijan w Iraku wysyłając SMS o treści Ratuje na nr 72405 (koszt 2 zł + VAT 0,46).
Elżbieta Kasprzycka