Ratusz czeka na zgłoszenia

Prezydent Krzysztof Żuk wręcza Nagrodę Miasta Lublina w dziedzinie sportu za rok 2019 prof. Zdzisławowi Targońskiemu, wieloletniemu prezesowi Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie. Nagrodę dla sportowca odebrała także Paulina Guba z AZS UMCS Lublin, mistrzyni Europy 2018 w pchnięciu kulą

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu. Ratusz na zgłoszenia czeka do 30 kwietnia.


Sportowa Nagroda Miasta Lublin przyznawana jest od 1996 roku. Pierwszą, za rok 1995 otrzymał zespół szczypiornistek MKS Montex. Do 2009 roku było tylko jedno wyróżnienie, dostawali je nie tylko najlepsi sportowcy, ale między innymi kluby: oprócz Monteksu także: AZS Meblotap, AZS Lublin, KM Cross i SPR oraz trenerzy m.in. Sławomir Pliszka i Ryszard Kuźma.

Od czwartej edycji nagrody są dwie – jedna dla zawodnika lub zawodniczki, druga dla trenera, działacza lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników.

Kandydatów do sportowej Nagroda Miasta Lublin zgłaszać mogą: radni Rady Miasta, organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej, instytucje kultury fizycznej, redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne, inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców Lublina, prezydent Krzysztof Żuk wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta. Oznacza to, że do odwołania zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów ratusza.

Z tego względu wydrukowany, kompletnie wypełniony, podpisany zgodnie z reprezentacją wniosek można zeskanować i przesłać na adres sport@lublin.eu; przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Sportu Urząd Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin lub złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją “Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin – Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu” w urnie wystawionej na parterze budynku przy ul. Filaretów 44 (obok Biura Obsługi Mieszkańców)

O tym, kto dostanie nagrodę i czek na 20 tysięcy złotych, zadecyduje kapituła. BAS