Ratusz stawia na kajaki

Miasto przystąpiło do partnerskiego projektu, który pozwoli na rozwój turystyki kajakowej. Liderem projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” jest Gmina Miejska Drohiczyn.

– Otrzymaliśmy propozycję przystąpienia do projektu, który będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Zakłada on zwiększenie atrakcyjności i dostosowanie szlaków kajakowych na Bugu do potrzeb turystów, by mogli w pełni cieszyć się pięknem przyrody i relaksem na wodzie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie niemal pięciokilometrowy włodawski odcinek szlaku kajakowego na Bugu zostanie odpowiednio oznakowany. Powstanie również miejsce dziennego pobytu kajakarzy. W ramach projektu opracowane zostaną przewodniki i mapy poszczególnych odcinków rzeki Bug co pozwoli na jeszcze ich lepszą promocję.

Warto dodać, iż do projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” przystąpiła także gmina Włodawa. Uchwałę w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z gminą Drohiczyn Rada Gminy Włodawa przyjęła już 28 marca. (a)