Razem dla środowiska

Hyundai Motor Poland i Fundacja Nasza Ziemia kontynuują współpracę na rzecz wspólnej promocji elektromobilności w Polsce. Ich misją jest dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie, m.in. poprzez organizowanie corocznej ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata – Polska (Clean Up The World).

Partnerstwo jest wyrazem zaangażowania marki Hyundai w promowanie idei zrównoważonego rozwoju, wspieranie ekosystemu zrównoważonej mobilności oraz promowanie świadomości ekologicznej. W ramach współpracy Hyundai Motor Poland zaangażuje się w ekologiczne inicjatywy Fundacji Nasza Ziemia, a Fundacja będzie użytkować na co dzień niskoemisyjny model Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid. – Bardzo cieszymy się z kontynuacji współpracy z Fundacją Nasza Ziemia.

Cały ubiegły rok Fundacja użytkowała 100% elektryczny model KONA Electric. W tym roku przesiada się do modelu TUCSON Plug-in Hybrid, większego, flagowego SUV-a Hyundai, aby dalej promować i korzystać z zalet niskoemisyjnej mobilności. Poza przekazaniem samochodu Fundacji, Hyundai Motor Poland zamierza także czynnie zaangażować się w organizację 30. Akcji Sprzątanie Świata – Polska, jak również inne proekologiczne inicjatywy Fundacji – mówi Paulina Tycner, kierownik Marketingu i PR Hyundai Motor Poland.

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa mająca status Organizacji Pożytku Publicznego, działająca nieprzerwanie od 1994 roku. Fundację założyła Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii. Od początku swojego istnienia Fundacja koordynuje największą, ekologiczną akcję w Polsce – Sprzątanie Świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean Up The World.