Razem na ratunek

Generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Podobne porozumienia na szczeblu wojewódzkim podpisze 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.


Podpisane porozumienia regulują współpracę „terytorialsów” z policją w kwestii działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz wsparcie Państwowej Straży Pożarnej przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych. – Niebawem podobne porozumienia zacieśniające współpracę z PSP i policją na szczeblu wojewódzkim podpisze lubelska brygada OT – zapowiada kapitan Damian Stanula, oficer prasowy 2 LBOT.

Kapitan Stanula przypomina, że „terytorialsi na Lubelszczyźnie, od początku istnienia formacji, prowadzą owocną współpracę ze strażą pożarną oraz policją, wspólnie szkolą się i współdziałają w sytuacji kryzysowych, które dotykają nasz region”.

– Żołnierze 2 LBOT wspierali straż pożarną i policję już w kilku akcjach ratowniczych, m.in. w gminie Wojciechów po przejściu trąby powietrznej, w Wierzchowiskach po wystąpieniu podtopień, w poszukiwaniach osób zaginionych, a ostatnio również w zwalczaniu ptasiej grypy w powiecie lubartowskim – wylicza kapitan Stanula.

Do głównych zadań „terytorialsów” należało wówczas usuwanie zniszczeń w zniszczonych gospodarstwach, udrażnianie dróg, dostarczanie energii, oświetlenia i wody pitnej.

GR